Zorginstellingen kampen momenteel met een tekort aan gekwalificeerd personeel en kiezen er steeds vaker voor om dit personeelstekort aan te vullen met zzp’ers. Hoewel dit flexibele personeelsbestand een voordeel kan zijn, zijn er ook nadelen, zoals hogere kosten en een gebrek aan teamcultuur. Naast deze problemen op operationeel gebied, bestaan er ook juridische en fiscale zorgen over het inhuren van zzp'ers in de zorg.

Het kabinet heeft daarom nieuwe wet- en regelgeving aangekondigd die fiscale voordelen voor zzp'ers zal inperken en schijnzelfstandigheid moet bestrijden. Hoewel deze veranderingen geen direct effect binnen in de zorgsector zullen hebben, kunnen zorginstellingen wel al defensieve en offensieve maatregelen nemen op fiscaal gebied om hun belastingverplichtingen te verminderen en hun aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten.

Daarnaast zijn er oplossingen die zorginstellingen zelf kunnen creëren om ervoor te zorgen dat medewerkers niet als zzp'er verder gaan. Denk hierbij aan het worden van een aantrekkelijke werkgever, het aanboren van nieuw potentieel en het samenwerken op strategisch niveau met andere zorgaanbieders of andere relevante partijen, zoals onderwijsinstellingen. Het is als zorgorganisatie zaak dat er een juiste balans gevonden wordt tussen zzp’ers en eigen medewerkers.

Meer weten inzake het omgaan met HR- en fisclaiteitsvraagstukken rondom zzp’ers in de zorg? In ons tweetal blogs vertellen wij graag meer over deze uitdagingen.

Zzp'ers in de zorg: zorg of zegen?

Zorginstellingen worden de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt. Daarbij kiezen ook steeds meer professionals om zich (deels) als zzp'er in te zetten. Het aantrekken en behouden van goed geschoold zorgpersoneel wordt daarmee steeds urgenter. Als gevolg van deze ontwikkelingen worden er steeds meer zzp'ers ingezet en dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor zowel instellingen, zzp’ers zelf alsook de vaste medewerkers.  

Ook aan de kant van de zzp’ers ontstaan verschillende uitdagingen. Het groeiende aantal zzp'ers is onder andere het gevolg van het zogenaamde handhavingsmoratorium, op basis waarvan de Belastingdienst sinds een aantal jaren vrijwel niet meer controleert op schijnzelfstandigheid. Inmiddels is aangekondigd dat dit handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 zal aflopen. Het zet de positie van zzp'ers met structurele inzet bij instellingen op scherp. 

In ons webinar vertellen verschillende experts hun visie op HR en fiscale uitdagingen die voor zowel de zorginstelling als de zzp'ers steeds prevalenter worden. Daarnaast schreef Karin Lemmens een interessante blog omtrent het behoud van werknemers in de zorg. Meer weten? Kijk de webinar en lees het blog via onderstaande buttons.

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.