• 1000

Maatschappelijke veranderingen maken de organisatie van zorg complexer en kostbaarder. Om de juiste zorg te kunnen blijven bieden, op de juiste plek en op het juiste moment, is een transformatie nodig. Dat gaat verder dan bijsturen; het gaat om een integrale hervorming van strategie, operatie, organisatie én techniek om de regionale verbinding en samenwerking tussen zorgverleners, zorgaanbieders en financiers optimaal inrichten. KPMG helpt zorgaanbieders, regio’s en landelijke spelers om deze transformatie te realiseren.

Door intensievere regionale samenwerking, goede verbondenheid tussen verschillende partijen én het benutten van digitale technieken in de zorgverlening, kan zorg nóg beter worden afgestemd op de behoefte van de patiënt. Daarvoor is een ‘verbonden zorglandschap’ noodzakelijk. In de afgelopen jaren zijn al vele op zichzelf staande initiatieven opgepakt om de samenwerking tussen zorgaanbieders te stimuleren: van het verbeteren van regionale gegevensuitwisseling en de bekostiging van zorg tot het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en strategieën.

Maar dit is nog geen transitie. Om de uitdagingen rondom kwaliteit, betaalbaarheid en organiseerbaarheid van zorg het hoofd te bieden is een integrale, versnelde aanpak noodzakelijk. Het organiseren van een verbonden regionaal zorglandschap vraagt om verschillende activiteiten op meerdere organisatieniveaus. Het heeft impact op hoe zorgaanbieders de zorg organiseren en hoe zij in verbinding staan met andere zorgaanbieders en patiënten. Daarnaast zorgt het voor nieuwe beleidsvraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van regie, inzet van technologie en wet- en regelgeving.

Ondersteuning in het veranderingsproces

Wij helpen antwoord te geven op vragen op het gebied van transformaties in de zorg en bieden zorginstellingen en beleidspartijen ondersteuning in het veranderingsproces. Niet alleen vanuit strategisch oogpunt, maar ook op financieel en operationeel niveau. Wij denken mee vanuit verschillende perspectieven: vanuit de aanbieder(s), (boven)regionaal en landelijk.

Kennis en ervaring van het zorgteam

  • (Regionale) strategieontwikkeling: Ondersteuning en uitdaging van de ontwikkeling van de meerjarenstrategie en/ of -beleidsplan
  • Regionale samenwerking en portfolioverdeling: Ondersteuning samenwerkingsvraagstukken en/ of de inrichting van de regionale governance
  • Ontwikkeling van het digitale ziekenhuis: Ontwikkeling van nieuwe zorgleveringsmodellen in concrete zorgpaden voor (samenwerkende) zorgaanbieders waarin menselijke en digitale inzet hand-in-hand gaan
  • (Regionale) digitale strategieontwikkeling: Ondersteuning bij de digitale ontwikkeling, concretisering en uitrol van de digitale strategieBeleidsontwikkeling: ondersteuning en inspiratie van overheids-, branche- en/ of kennisorganisaties rondom de ontwikkeling van toekomstgericht beleid
  • Herstructureringsvraagstukken: Ondersteunen van zorgaanbieders bij financierings- en herstructureringsvragen
  • Data & analytics: Visie en strategie ontwikkeling rondom de inzet van D&A, zowel op organisatie als beleidsniveau.

Waarom KPMG?

Onze kennis en expertise zetten we in voor verschillende partijen in de zorg. Denk aan ziekenhuizen, GGZ en de jeugdzorg. Wij helpen de zorgaanbieders onder andere bij strategieontwikkeling, portfoliomanagement, (digitale) transformaties en nieuwe leveringsmodellen, meerjaren contractering en (regionale) samenwerking. Daarnaast bieden wij hen ondersteuning bij financiële en niet financiële verantwoording.

Met VWS en toezichthouders werken we samen aan beleidsontwikkeling, -evaluatie en assurance verklaringen. Tot slot werken we voor de verzekeraars en banken. We bieden onder meer ondersteuning bij meer jaren contractering, financieringsvraagstukken en nieuwe bekostigingsvormen. Wij werken in multidisciplinaire teams en werken samen binnen ons wereldwijde netwerk, waarbij we voortdurend visies en best practices delen en methodologieën ontwikkelen.

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.