• 1000

Stelt u zich eens voor dat u na het boodschappen doen in de supermarkt uw kassabon controleert. U ziet dat de pindakaas dubbel staat aangeslagen. U gaat naar de servicebalie en de fout wordt gecorrigeerd. U checkt nogmaals uw bonnetje en ontdekt dat er nog twee fouten op staan. Weer kunt u met het bonnetje terug. Onvoorstelbaar? In de zorg vonden we dit jarenlang een normale gang van zaken.

Een declaratie tussen een zorginstelling en zorgverzekeraar of patiënt moet vaak meerdere keren worden aangepast als gevolg van fouten in het declaratieproces. Dat moet toch anders kunnen? Gelukkig is het antwoord: Ja. Door te werken met uitgangspunten van Horizontaal Toezicht komen we tot zorgdeclaraties die in één keer goed zijn.

Wat is Horizontaal Toezicht?

Maar laten we bij het begin beginnen. Wat is Horizontaal toezicht? Kort gezegd is het een manier van samenwerken tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraars die gebaseerd is op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie. In plaats van de gegevensgerichte controle achteraf zoals die nu plaatsvindt, werken de zorgaanbieder en zorgverzekeraars samen om de rechtmatigheid van declaraties al aan de voorkant te controleren en te borgen. Bovendien worden voor het registreren en controleren zoveel mogelijk de bestaande systemen van de zorginstelling gebruikt.

Voordelen van Horizontaal Toezicht

Het grootste voordeel van Horizontaal Toezicht voor zorginstellingen is dat zij meer in control zijn op hun processen rond registratie en facturatie. De nadruk ligt op een correcte registratie en declaratie in het primaire proces. Met als resultaat meer zekerheid over de juistheid (rechtmatigheid) van de declaraties die zij indienen bij de zorgverzekeraars. Dure herstelkosten die samenhangen met achteraf corrigeren worden zo verminderd. Bovendien is sneller de omzet van de instelling bekend en verbetert Horizontaal Toezicht de relatie met zorgverzekeraars en financiers.

Om Horizontaal toezicht succesvol te kunnen implementeren, moet uw zorginstelling voldoen aan een zekere mate van volwassenheid op het gebied van Governance, Risk en Compliance. Want alleen als er sprake is van een goede basis, bent u in staat om de intensieve samenwerking met zorgverzekeraars aan te gaan.

KPMG helpt u om Horizontaal toezicht te implementeren

Veel zorginstellingen zijn druk bezig met het implementeren van Horizontaal toezicht binnen hun organisatie, maar komen hierbij de nodige hobbels tegen. KPMG begeleidt een groot aantal instellingen bij de implementatie van Horizontaal Toezicht en was nauw betrokken bij de pilots van de ziekenhuizen en GGZ-instellingen, voorafgaand aan de landelijke uitrol. Wij kunnen instellingen dan ook als geen ander op weg helpen.

We hebben niet alleen de kennis en professionals in huis om de hobbels te traceren, maar ook om ze glad te strijken. Bijvoorbeeld door artsen te trainen gestandaardiseerd te registreren, dilemmasessies te organiseren om een open aanspreekcultuur te creëren of IT-systemen zo in te richten dat juist registreren wordt aangemoedigd. Onze IT-consultants houden daarbij rekening met de certificering door de zorgverzekeraar. Zo kan elke instelling succesvol en gericht Horizontaal Toezicht implementeren.

7 tips voor een succesvolle HT implementatie
  1. Start de implementatie met het realiseren van een uniforme werkwijze en standaardisatie van uw registratieprocessen.
  2. Betrek de medisch specialisten en behandelaars bij de implementatie van Horizontaal toezicht.
  3. Maak een communicatiestrategie om het belang van correct registreren en declareren uit te dragen in de organisatie. 
  4. Zorg voor een systeem dat correct registreren zoveel mogelijk aanmoedigt.
  5. Geef de organisatie inzicht in de foutieve registraties inclusief de financiële consequenties. 
  6. Zorg voor een goede (en tijdige) samenwerking met de zorgverzekeraars.
  7. Maak van de risicoanalyse een dynamisch proces die organisatie breed wordt uitgevoerd.

Snel inzicht dankzij KPMG’s Quickscan

De koepels NVZ en NFU en de zorgverzekeraars hebben een model ontwikkeld met randvoorwaarden voor Horizontaal Toezicht. Op basis van dit instapmodel heeft KPMG een handige Quickscan opgesteld waarmee wij kunnen toetsen in hoeverre uw instelling volwassen genoeg is voor Horizontaal Toezicht én zo niet, wat er moet gebeuren om wel aan de slag te kunnen. Want daar ligt de uitdaging; je moet niet alleen de knelpunten in beeld brengen, maar ook daadwerkelijk met deze punten aan de slag gaan. Ook maken we al een eerste risico-inventarisatie voor uw organisatie. U ontvangt van KPMG na dit traject een officiële rapportage, waarmee u in gesprek kunt met de representerende zorgverzekeraar, om afspraken te maken over het toetreden tot Horizontaal Toezicht.

Via de Quickscan heeft KPMG inmiddels van 15 tot 20% van de ziekenhuizen*, inclusief pilot instellingen, en enkele GGZ-instellingen de volwassenheid beoordeeld. Daaruit blijkt dat veel instellingen volgens het landelijke instapmodel nog niet volwassen genoeg zijn voor een daadwerkelijke overgang.

Aan de slag met Horizontaal Toezicht

KPMG brengt dit niet alleen in beeld, maar heeft ook de kennis en professionals in huis om uw instelling daadwerkelijk te helpen richting een succesvolle implementatie. Wilt u meer informatie over hoe KPMG uw instelling op weg kan helpen richting Horizontaal Toezicht, neem dan contact op met Sikko Bruinsma, partner KPMG Health.

* Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Geestelijke Gezondheidszorg Nederland

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.