Download de publicatie | Uitgelicht | Contactpersonen

Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken is een radicale transformatie van het zorglandschap nodig. We zien al veel initiatieven tot hervorming en vernieuwing, maar het tempo van verandering moet omhoog en de schaal moet groter. De zorg zal anders moeten worden georganiseerd, dichter bij huis, met gebruik van digitale middelen en met een belangrijkere rol voor de directe leefomgeving van de oudere. Zo kunnen zij langer zelfstandig wonen en neemt de kwaliteit van leven toe.

Wat is daarvoor nodig? In de visie van KPMG vereist dit een meer holistische kijk op de zorgvraag van ouderen, over de domeinen heen dus. In het verlengde daarvan zullen de organisaties in die domeinen - zorg, welzijn, wonen - meer en beter met elkaar moeten samenwerken. Daarbij kunnen ze gebruikmaken van een datagedreven manier van werken en is het de kunst hybride zorgmodellen te ontwikkelen en te gebruiken, met name om technologie te kunnen integreren in het dagelijks leven.

Lees meer over de toekomst van de ouderenzorg

Op de hoogte blijven

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.