De zorgsector moet transformeren om toekomstbestendig te worden. Het aantal zorgprofessionals neemt in de periode tot 2040 af (-1%), terwijl de zorgvraag alleen maar toeneemt (+34%). En het is de vraag of Nederland de almaar stijgende kosten van de zorg kan en wil dragen. Wat moet er veranderen en wat is er nodig om die veranderingen te realiseren?


Deze zogeheten zorgkloof, het verschil tussen zorgvraag en -aanbod, is alleen te overbruggen door een fundamentele transformatie van de sector. Integratie van zorgaanbieders, digitalisering en een focus op preventie gaan daarbij hand in hand. Het resultaat van die transformatie is het leveren van beter passende zorg: zorg op de juiste plaats, waarbij mensen en middelen efficiënter worden ingezet dan nu.

Hoe krijgt Nederland dat voor elkaar? Door middel van een interactief document wordt u meegenomen in de benodigde veranderingen in de medisch specialistische zorg en de consequenties hiervan op de verdeling van patiënten en kosten. Daarnaast leggen we u een aantal inspirerende (inter)nationale voorbeelden voor. Laat uw gegevens achter in onderstaand formulier en download het document.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Karin Vernooij.

blog icon

Download het interactieve document: Transformatie van de medisch specialistische zorg

                             

Zorgzaam onderweg naar 2040