Εργασίες εύλογης και περιορισμένης διασφάλισης εκτός ελέγχων και επισκοπήσεων χρηματοοικονομικής διασφάλισης

Εργασίες εύλογης και περιορισμένης διασφάλισης

Η KPMG διεξάγει εργασίες εύλογης ή περιορισμένης διασφάλισης (ΔΠΑΔ 3000) εκτός ελέγχων ή επισκοπήσεων ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Η KPMG διεξάγει εργασίες εύλογης ή περιορισμένης διασφάλισης (ΔΠΑΔ 3000)...

Η KPMG διεξάγει εργασίες εύλογης ή περιορισμένης διασφάλισης εκτός ελέγχων ή επισκοπήσεων ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης  (ΔΠΑΔ 3000), με σκοπό την παροχή εύλογης ή περιορισμένης διασφάλισης συμπερασμάτων. Ενδεικτικά αυτές οι αναθέσεις εύλογης ή περιορισμένης διασφάλισης περιλαμβάνουν:

  • Συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις π.χ. ρυθμιστικές δηλώσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
  • Συμμόρφωση με συμβατικές υποχρεώσεις π.χ. με τους όρους μιας συμφωνίας αδειοδότησης
  • Συμμόρφωση με μια διαδικασία ή μεθοδολογία π.χ. διαδικασία πρόβλεψης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Συνδεθείτε μαζί μας