Αποσπάσεις εξειδικευμένου προσωπικού

Αποσπάσεις εξειδικευμένου προσωπικού

Η KPMG αποσπά επαγγελματίες με κατάλληλες χρηματοοικονομικές και λογιστικές δεξιότητες σε πελάτες της.

Η KPMG αποσπά επαγγελματίες με κατάλληλες χρηματοοικονομικές και λογιστικές...

Οι επαγγελματίες μας παρέχουν βοήθεια στους μη ελεγχόμενους πελάτες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια της απόσπασης. 

Συνδεθείτε μαζί μας