Βασίλης Καμινάρης

Partner, Head of Audit

KPMG στην Ελλάδα

Ο Βασίλης Καμινάρης είναι Head of Audit της KPMG στην Ελλάδα με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επαγγελματικών υπηρεσιών. Ως Partner του Ελεγκτικού κλάδου έχει ηγηθεί πολλούς και πολύπλοκους ελέγχους εισηγμένων εταιρειών του δείκτη FTSE Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει εργαστεί εκτενώς στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και κοινής ωφέλειας, μετάλλων και εξόρυξης, καταναλωτικών προϊόντων καθώς και σε αεροπορικές εταιρείες, τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου, με μεγάλη εξειδίκευση σε Εξωτερικό Έλεγχο, Εσωτερικό Έλεγχο (Internal Audit), Εγκληματολογικές Έρευνες, Υπηρεσίες Βιωσιμότητας, Εκτιμήσεις Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων, Στρατηγική Βιωσιμότητας, ΔΠΧΑ, US GAAP, Εσωτερικούς Ελέγχους (Internal Controls), IPOs & Offerings. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τον τίτλο του MBA από το ALBA Graduate Business School. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε Executive Education προγράμματα στο IMD, το Northwestern University - Kellogg School of Management και το Harvard Business School. Είναι επίσης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής.

  • Οικονομικά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • MBA, Alba Graduate Business School

  • Executive Program, Management - Harvard Business School Executive Education

  • Executive Programs, Management, Northwestern University - Kellogg School of Management

  • Executive Programs, Management, ΙMD Business School

  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

  • Ορκωτός Εσωτερικός Ελεγκτής