Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης

Δήλωση στο Περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση: Του Βασίλη Καμινάρη, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα

Δήλωση στο Περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση: Του Βασίλη Καμινάρη, Partner, Head of Audit...

Το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας. Έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα ως ένα πολύ ισχυρό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης μέσω της αποτελεσματικής χρηματοδότησης επενδύσεων σε διαφορετικούς κλάδους αιχμής (τεχνολογίες, υποδομές ενέργεια κλπ) με σημαντική πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία. Αναμένουμε με ανυπομονησία την επίτευξη των αναμενόμενων πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην οικονομία, μέσω αύξησης του ΑΕΠ, αύξησης των θέσεων εργασίας και αύξησης της συνολικής της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Κομβικό ρόλο θα παίξει και η συνολική αναβάθμιση των ψηφιακών επιδόσεων των εταιρειών και των ανάλογων δεξιοτήτων των εργαζομένων κάτι που μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής και εργασίας.