Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - (Ελλάδα 2.0)

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) φιλοδοξεί να αλλάξει τη δυναμική της αγοράς μέσω μεταρρυθμίσεων και εστιασμένων επενδύσεων προς ένα εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, πράσινο και ψηφιακό μοντέλο ανάπτυξης.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού σκοπεύει να διαθέσει επιχορηγήσεις ΕΥΡΩ 18.4 δις και δάνεια ΕΥΡΩ 12.7 δις για τη στήριξη των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων σε όλες τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή οικονομικών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για να προωθήσουν τις επενδύσεις τους στους παρακάτω πέντε (5) στρατηγικούς πυλώνες:

thinking to invest

Ο χρόνος είναι σημαντικός!

Επωφεληθείτε και αξιολογήστε το επιχειρηματικό σας μοντέλο προκειμένου να αξιοποιήσετε τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0). 

Κινηθείτε έγκαιρα και οραματιστείτε το μέλλον της επιχείρησής σας, ειδικά όταν η Ελλάδα αναμένει μια ιστορική «ανάκαμψη της οικονομίας» λόγω του μεγέθους της χρηματοδότησης που θα διατεθεί μέσω του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μάθετε περισσότερα για τις αρχές του χρηματοδοτικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και για το πως η KPMG μπορεί να σας υποστηρίξει, εδώ (PDF, 1.1 MB).