Δημήτρης Ηλιάδης

Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής του Γραφείου Θεσσαλονίκης

KPMG στην Ελλάδα

Ο Δημήτρης Ηλιάδης τα τελευταία 6 χρόνια διευθύνει το γραφείο της KPMG στη Θεσσαλονίκη και έχει την ευθύνη του business development στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε έργα financial advisory, όπως έργα εταιρικών και δανειακών αναδιαρθρώσεων και Μ&Α. Διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό κλάδο (credit risk, corporate banking, structured finance) με συμμετοχή στη διοργάνωση σημαντικού αριθμού κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων, κάποιων για λογαριασμό εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑ. Από τα μέσα του 2018, ο Δημήτρης είναι επίτιμο μέλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Εκπροσωπεί επίσης την ΚPMG στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ).

  • MSc [Econ], London School of Economics & Political Science (UK)

  • BA in Economics & International Relations, Tufts University (USA)