Δημήτρης Λαμπρόπουλος

Partner, Deal Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Ο Δημήτρης βρίσκεται στην KPMG στην Ελλάδα από το 2008. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην KPMG, έχει αναλάβει σημαντικά έργα στον τομέα των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και ειδικότερα, στον χώρο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης συναλλαγών εξαγορών και συγχωνεύσεων/ πωλήσεων / ιδιωτικοποιήσεων σε εισηγμένες και ιδιωτικές εταιρείες, θεσμικούς επενδυτές και private equity funds στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επιπλέον, έχει ηγηθεί σε πολυάριθμα έργα που περιλαμβάνουν τη διενέργεια ειδικών χρηματοοικονομικών ελέγχων (financial and vendor due diligence) από την πλευρά του αγοραστή και πωλητή, ανάπτυξης χρηματοοικονομικών μοντέλων (financial modelling), επισκόπησης επιχειρηματικών σχεδίων (business plan review), συμβουλευτικής υποστήριξης σύνταξης συμβολαίων αγοραπωλησίας (SPA advice) και προσυμφωνημένων διαδικασιών (agreed upon procedures). Έχει επίσης συμμετάσχει σε έργα πώλησης / τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων.


Σήμερα, είναι Partner στο Deal Advisory της KPMG.

  • Deal Advisory
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • Πτυχίο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά