Kasvumahdollisuuksien tunnistaminen
Varmistamme, että kasvun edellytykset täyttyvät. Haastamalla perinteiset ajattelumallit tunnistamme yritysjärjestelyiden kannalta tärkeimmät muutokset ja askeleet hyvissä ajoin.

Yritysjärjestelyiden ja yrityskauppojen onnistunut toteuttaminen
Tarjoamme kaikki tarvittavat neuvonantoon liittyvät palvelut M&A-neuvonannosta, due diligence- ja markkinatutkimuksiin sekä rahoitusjärjestelyihin. Integroitu ja hyvin koordinoitu neuvonantoryhmämme varmistaa, että yritysjärjestely etenee sujuvasti.

Integraatio ja strateginen työ muutoksen jälkeen 
Transaktion jälkeen tapahtuva onnistunut integraatio- ja strategiatyö ratkaisevat saavutetaanko asetetut tavoitteet vai ei. Autamme tunnistamaan mahdollisuudet uudelle ja pitkän aikavälin kestävälle kasvulle.

Tarjoamme kattavat palvelut erilaisiin yritys- ja omistusjärjestelyihin

Meillä on vankka kokemus M&A-neuvonannosta, due diligence -selvityksistä, arvonmäärityksistä, pääoma- ja rahoitusrakenteiden suunnittelusta ja strategisesta neuvonannosta eri toimialoilla. Osaamisemme mahdollistaa koko yritysjärjestely- ja yrityskauppaprosessin läpiviennin tarpeellisine juridiikka- ja veroselvityksineen

Yhdistämme asiakkaamme tarpeen mukaan kokonaisuuteen laajasti vero-, laki-talous-teknologia- ja ESG-osaamista sekä varmistamme yritysjärjestelyn tai yrityskaupan saumattoman ja asianmukaisen toteutumisen sekä onnistuneen arjen jatkumisen aktiivisen yrityskauppavaiheen jälkeen. Tarjoamme palveluja yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin ja olemme osaava kumppani yritysostoissa, yrityksen myynnissä, rahoitusratkaisuissa tai uudelleenjärjestelytilanteissa.


Omistaja-arvon kasvattaminen koostuu selkeän yritys- ja kasvustrategian luomisesta, yritysjärjestelyiden onnistumisesta ja sujuvasta integraatiotyöstä yritysjärjestelyn jälkeen. Yritysjärjestelyjen ja strategian asiantuntijamme muodostavat monipuolisen ja integroidun tiimin, joka tarjoaa kattavat palvelut yritystoiminnan jokaiseen tärkeään vaiheeseen. Olemme mukana yritys- ja kasvustrategian luomisesta yritysjärjestelyn toteuttamiseen ja integraatiotyöhön.

Suomen tiimissämme työskentelee yli 100 eri toimialoihin erikoistunutta asiallensa omistautunutta asiantuntijaa. Työskentelemme erikokoisten yritysten, omistajayrittäjien, kansainvälisten pääomasijoittajien sekä rahoittajien kanssa. Olemme tiivis osa KPMG:n kansainvälistä ja pohjoismaista verkostoa, josta kokoamme jokaisen asiakkaan tarpeisiin sopivan tiimin.

  • Yksi Suomen isoimmista tiimeistä. Meillä on yli 100 kokenutta yritysjärjestelyiden ja strategiatyön ammattilaista, jotka ovat työskennelleet Suomen menestyvimpien organisaatioiden kanssa.
  • Johtava toimija. Olemme yksi Suomen johtavista toimijoista sekä teollisten yhtiöiden projekteissa että pääomasijoittajien yritysjärjestelyissä.
  • Kansainvälinen verkosto. Kansainvälisen toimistoverkostomme kautta pääset hyödyntämään paikallista markkinatietoa ja ymmärrät kehitystrendejä eri puolilla maailmaa. 
  • Integroitu tarjonta. Vahvuutemme on yksi integroitu tiimi, joka mahdollistaa sujuvan ja tehokkaan projektinjohtamisen ja tiedonvaihdon. 
  • Vahva toimialaosaaminen. Tiimissämme on toimialan erityispiirteet tuntevia asiantuntijoita useimmilta toimialoilta. 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

M&A-palvelujen, arvonmäärityksen, due diligence -prosessin ja strategiakysymysten asiantuntijoillamme on vankka kokemus perheyritysten, listattujen yritysten, julkisen sektorin sekä pääomasijoittajien ja muiden sijoittajien toteuttamista yritysjärjestelyistä ja -kaupoista. 

Tom Nyman

Tom Nyman
Head of Deal Advisory and Strategy

Berndt Wickholm

Berndt Wickholm
Head of Global Strategy Group

Claes Grägg

Claes Grägg
Head of Transaction Services

Mikko Palmu

Mikko Palmu
Head of Corporate Finance

Kenneth Blomqvist

Kenneth Blomquist
Transaction Services, Private Equity

Sarah Sipilä

Sarah Sipilä
Global Strategy Group, Private Equity

Harri Räsänen

Harri Räsänen
M&A, Corporate Finance, Energy and Infrastructure

Heidi Rantanen

Heidi Rantanen
Valuations