Yritysosto

Kun kasvustrategiaa toteutetaan yrityshankintojen avulla, ostaja, omistajat sekä yritysjohto kohtaavat haastavia päätöksentekotilanteita, joiden ripeä selvittäminen edesauttaa yritysjärjestelyn tai -kaupan toteuttamista.


Tuemme asiakkaitamme yritysostostrategian suunnittelussa ja mahdollisten yritysostokohteiden kartoittamisessa. Avustamme yritysoston toteuttamisessa sen kaikissa vaiheissa ja huolehdimme järjestelyn tehokkaasta läpiviennistä.

Keskeisiä kysymyksiä yrityksen tai liiketoiminnan ostossa

Yrityskauppastrategia

 • Miten yritysosto kannattaa toteuttaa, jotta osakkeenomistajat hyötyvät siitä mahdollisimman paljon? 
 • Mitkä ovat ostajan kannalta keskeiset kohdetoimialat ja minkä tyyppiset ostokohteet tukevat parhaiten ostajan omaa kasvustrategiaa? 
 • Millä tavoin yrityshankintoja on mahdollista toteuttaa ja mitä se vaatii ostajalta?

Vaihtoehtojen tunnistaminen

 • Mitkä kohdeyritykset tai liiketoiminnat ovat tavoitteisiin sopivia ostokohteita?

Arviointi

 • Minkä arvoinen kyseinen yritys- tai liiketoiminta on ostajalle?
 • Mitä toimenpiteitä kyseisen yrityksen tai liiketoiminnan nivominen ja integrointi osaksi ostavaa yritystä vaatii ja millä aikataululla nämä toimenpiteet tulisi toteuttaa?
 • Mitä mahdollisuuksia yritysosto luo ja mitkä ovat toisaalta mahdollisia riskejä, joiden laajuus tulisi selvittää tarkemmin seuraavissa vaiheissa?

Ennen yrityskaupan toteuttamista

 • Miten valmistaudun yritysoston jälkeiseen tilanteeseen?
 • Mitä taloudellisia, oikeudellisia ja verotuksellisia näkökohtia minuun tulee huomioida?

Yrityskaupan toteuttaminen

 • Miten saan toteutettua yritysoston oikeilla ehdoilla ja kauppahinnalla?

Ensimmäiset 100 päivää

 • Mikä on tarkka suunnitelmani kohdeyrityksen integrointiin ja arvonluontiin?

Arvonluonti

 • Miten maksimoin kohdeyrityksen arvon osana ostajan liiketoimintaa?

Ratkaisumme yrityskauppa-, yritysjärjestely- ja omistusjärjestelytilanteisiin

Asiakkaamme ei tarvitse huolehtia, ovatko kaikki yritysjärjestelyyn tai yrityskauppaan liittyvät näkökulmat huomioituna.

Tarjoamme syvällistä toimialaosaamista ja paikallista palvelua sekä laajat suhteet eri toimijoihin niin Suomessa kuin ympäri maailman kansainvälisen verkostomme kautta. 

Tarjoamme erityisasiantuntemusta yritys- ja omistusjärjestelyjen eri osa-alueilta.

Teemme monipolvisesta yritysostoprosessista asiakkaallemme yksinkertaisen ja autamme keskittymään yritysoston olennaisimpiin kysymyksiin sekä voittamaan haasteet. 

Tunnistamme yritysoston olennaiset riskit ja mahdollisuudet jopa kaikkein monimutkaisimmissa järjestelyissä. Autamme asiakkaitamme asetettujen strategisten liiketoimintatavoitteiden toteuttamisessa sekä tuemme integraatioon ja liiketoiminnan optimointiin liittyvissä kysymyksissä. 

 


Asiantuntijamme tukenasi