Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa minkä tahansa yrityksen. Mikäli yrityksen tulos ei kehity toivotulla tavalla tai kassavarat hupenevat, onnistuneella liiketoiminnan tehostamisella tai uudelleenjärjestelyllä toiminta saadaan vakautettua ja saatettua takaisin kasvu-uralle. Elinkelpoisen yrityksen ei tarvitse tarpeettomasti päätyä yrityssaneeraukseen tai konkurssiin. 

Selkeä tilannekuva auttaa viemään uudelleenjärjestelyn heti oikeaan suuntaan. Onnistumisen kannalta keskeistä on tunnistaa kullekin yritykselle sopivimmat vaihtoehdot ja toteuttaa ne oikeaan aikaan. 

Nopea reagointi viimeistään maksuvaikeuksien ilmettyä kannattaa, sillä silloin yrityksen toimintaa voidaan tervehdyttää lievemmillä keinoilla. Elvytyksen onnistumisen todennäköisyys myös kasvaa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa olet liikkeellä, sen paremmin voimme auttaa. Aikainen reagointi parantaa uudelleenjärjestelyn onnistumisen edellytyksiä. 

Muodosta selkeä tilannekuva

  • Mistä liiketoimintamme ongelmat aiheutuvat?

  • Onko minulla selkeä käsitys yritykseni maksukyvystä?

  • Vuotaako kassa?

  • Mitkä ovat parhaat vaihtoehdot liiketoiminnan vakauttamiseksi?

  • Mitä realistisia uudelleenjärjestelyvaihtoehtoja yritykselläni on käytettävissä?

  • Onko tervehdyttäminen, myyminen vai liiketoiminnan lopettaminen järkevin ratkaisu?

Yritysten kohtaamat haasteet ja ongelmat ovat meille arkipäivää. Tiimillämme on laaja kokemus lukuisista vapaaehtoisista ja juridisista uudelleenjärjestely- ja tervehdyttämistoimeksiannoista (turnaround). Kokeneet asiantuntijamme avustavat yritystä ja sen eri sidosryhmiä tilanteen vakauttamisessa, toimivien ratkaisuvaihtoehtojen kartoituksessa sekä tarvittavien toimenpiteiden ja lisäselvitysten toteutuksessa.

Palvelumme

Selkeä tilannekuva auttaa tunnistamaan realistiset vaihtoehdot ja muuttamaan suuntaa nopeasti

Yrityksen tai liiketoiminnan tervehdyttäminen lähtee liikkeelle realistisesta tilannearviosta. Operatiivisten tai taloudellisten haasteiden voittamiseksi sekä suorituskyvyn parantamiseksi on liiketoiminnan kassavirta ja likviditeettiasema vakautettava nopeasti. Samalla on ymmärrettävä mikä on aiheuttanut nykyiset ongelmat ja mitkä ovat realistiset vaihtoehdot tilanteen korjaamiseksi.

Tervehdyttäminen lähtee selkeästä tilannekuvasta

Mikä on aiheuttanut yrityksen nykyiset ongelmat? Markkinat ovat ehkä muuttuneet radikaalisti, eivätkä yrityksen prosessit tue liiketoiminnan muutosta riittävän tehokkaasti. Liiketoiminnasta tai sen osasta on saattanut tullut kannattamatonta. Ongelmien tunnistaminen mahdollistaa korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisen riittävän ajoissa. 

Autamme arvioimaan todellisen likviditeettiaseman ja luomaan vankan pohjan liiketoiminnan tervehdyttämiselle. 

Realistinen näkemys mahdollisuuksista

Riippuu yrityksesi tilanteesta, onko kulujen karsiminen, ydinliiketoimintaan keskittyminen vai tehokkaampi pääomien hyödyntäminen oikea keino toiminnan tervehdyttämiseksi.

Autamme tunnistamaan realistiset mahdollisuudet muutoksen aikaansaamiseksi.

Tarjoamme apua tunnistamalla mahdollisuudet strategisiin, operatiivisiin, organisatorisiin ja taloudellisiin muutoksiin ja autamme tarvittavien uudelleenjärjestelytoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Avainkysymysten huomiointi muutoksen läpiviennissä

Yrityksen tervehdyttäminen on aina myös muutosprojekti.

Laaja-alainen asiantuntijaryhmämme auttaa sinua keskittymään avainkysymyksiin muutoksenhallinnan kriittisissä vaiheissa.

Luottamuksen palauttaminen sidosryhmien välillä vaatii erilaisten intressien ymmärtämistä

Rahoituksen ja lainojen uudelleenjärjestely mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkamisen taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa.

Lyhyen aikavälin rahoitustarpeiden tunnistaminen, ripeä rahoitustilanteen vakauttaminen ja uskottava rahoituksen uudelleenjärjestelysuunnitelma parantavat yrityksen neuvotteluasemaa suhteessa eri sidosryhmiin. 

Kuinka voimme auttaa rahoituksen uudelleenjärjestelyssä?

Arvioimme lyhyen aikavälin rahoitustarvetta ja toimenpiteet, joilla rahoitustilannetta kannattaa vakauttaa.

Autamme asiakkaitamme ymmärtämään velallisen, velkojan ja omistajien toisistaan poikkeavia intressejä ja hallitsemaan sidosryhmien välistä viestintää.

Kartoitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa, tulisiko yritysjärjestelyiden kuulua osana rahoituksen uudelleenjärjestelysuunnitelmaan ja avustamme yritysjärjestelyjen toteuttamisessa.

Joskus neuvottelut velkojien kanssa eivät tuota tulosta ja yritystä uhkaa maksukyvyttömyyys. Mikäli yrityksen tilanne on edennyt niin pitkälle, että vapaaehtoiset keinot eivät riitä, harkittavaksi tulee lakisääteinen yrityssaneerausmenettely. Lakisääteinen yrityssaneeraus mahdollistaa vielä lukuisia toimenpiteitä, joilla yhtiön talous voidaan tervehdyttää.

Tavoitteena on välttää jatkamiskelpoisen yrityksen tarpeeton ajautuminen konkurssiin. Yrityssaneerauksessa pyritään pääsemään haasteellisen vaiheen yli ja järjestelemään yrityksen toimintaa uudelleen niin, että se pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavana ja elinkelpoisena yrityksenä.

Kuinka voimme auttaa yrityssaneeraustilanteessa?

Käytettävissänne ovat KPMG:n kokeneet asiantuntijat, jotka ovat avustaneet asiakkaitamme menestyksekkäästi tiukoissakin tilanteissa.

Meillä on laaja kokemus saneeraushakemusten laatimisesta, asiakkaidemme avustamisesta saneerausmenettelyssä sekä saneerauksen vaikutusarvioinnista.

Vahva osaamisemme työoikeudessa ja henkilöstöasioissa mahdollistaa asiakkaidemme avustamisen henkilöstövähennysten suunnittelussa ja läpiviennissä.

Palvelumme ovat käytettävissä myös maksukyvyttömyysmenettelyssä velkojana toimiville tahoille.

Nopeutettu saneerausmenettely

Yhtenä uudelleenjärjestelykeinona on käytettävissä myös ns. nopeutettu saneerausmenettely, jossa vapaaehtoisen ja lakisääteisen saneerauksen keinoja yhdistämällä yritykselle pyritään vahvistamaan saneerausohjelma mahdollisimman nopeasti. Nopeutettu saneerausmenettely voi olla hyvä vaihtoehto, mikäli edellytykset sen toteuttamiselle ovat olemassa.

KPMG:n insolvenssijuridiikan asiantuntijat ovat vieneet onnistuneesti läpi myös nopeutettuja saneerausmenettelyjä.

Lue lisää palveluistamme

Ratkaisumme yrityskauppa-, yritysjärjestely- ja omistusjärjestelytilanteisiin

Asiakkaamme ei tarvitse huolehtia, ovatko kaikki yritysjärjestelyyn liittyvät näkökulmat huomioituna.

Tarjoamme syvällistä toimialaosaamista ja paikallista palvelua sekä laajat suhteet eri toimijoihin niin Suomessa kuin ympäri maailman kansainvälisen verkostomme kautta.


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Samuli Korhonen

Deal Advisory, Restructruring