Yrityskauppojen ja yritysjärjestelyjen verotus

  • 1000

Verokysymysten hallinta vaikuttaa suoraan yritysjärjestelyn onnistumiseen

Yritysjärjestelyillä haetaan kasvua, toiminnan tehostamista, vahvempaa markkina-asemaa ja synergiaetuja. 

Yritysjärjestelyn verokohteluun ja -riskeihin voi vaikuttaa transaktion huolellisella suunnittelulla. Kaupan rakenteen tarkoituksenmukainen suunnittelu tukee myös rahoituksen hankkimista järjestelyn toteuttamiseksi. 

Yrityskaupassa ja -järjestelyssä tarvitaan useiden verotuksen alojen osaamista, olipa kyseessä sitten kotimainen tai monikansallinen transaktio. 

Ratkaisujen selkeys on yritysjärjestelyprosessissa avainasemassa

Yritysjärjestelyiden verotukseen on löydettävissä lähestymistapoja, jotka ottavat huomioon laajemmat kaupalliset tavoitteet tehostaen kasvua, samalla luoden vastuullisia ja kestäviä ratkaisuja. 
 
Avustamme asiakkaitamme tyypillisesti esimerkiksi seuraavissa asioissa: 
  • Yrityskauppa, yrityksen osto tai myynti. Asiantuntevan neuvonantajan valinta on ensiarvoisen tärkeää, on kyseessä sitten yrityksen osto tai myynti, yritysjärjestelyyn valmistautuminen tai muiden mahdollisten vaihtoehtojen arviointi. 
  • Yritystoiminnan sulautuminen tai jakautuminen, liiketoimintasiirto, osakevaihto ja muu omistusjärjestely. Näissä tilanteissa on tärkeää tuntea eri toteuttamistapoihin liittyvät verotukselliset näkökulmat. 
  • Rakennejärjestelyt, huutokauppatilanteet, carve out -järjestelyt. Kokeneet asiantuntijamme antavat liiketoiminta- ja asiakaslähtöistä veroneuvontaa vaihtoehtoisiin rakennejärjestelyihin, huutokauppatilanteisiin ja carve out -järjestelyihin. 
  • Listautumiset ja uudelleenrahoitukset. Meillä on mittava kokemus myös yritysten listautumisista ja uudelleenrahoituksista.

Veroasiantuntijamme ymmärtävät asiakkaidemme kohtaamat haasteet eri kohdemarkkinoilla ja sektoreilla, mikä mahdollistaa räätälöityjen lähestymistapojen tarjoamisen parhaiden tulosten varmistamiseksi. Tilanteen mukaan asiakkaidemme käytössä on myös saumattomasti toimiva kansainvälinen M&A Tax -verkostomme.

Ota yhteyttä

Tarjoamme yrityskauppojen ja yritysjärjestelyjen veropalveluja yrityksille, pääomasijoittajille, infrarahastoille, kiinteistösijoittajille sekä yksityishenkilöille.


Palvelumme

Tuemme erilaisissa yritysjärjestelyihin liittyvissä verokysymyksissä.

vero due diligence

Vero Due Diligence – Veroposition ja riskien kartoitus

Vero due diligencen tavoitteena on identifioida ostettavan tai myytävän yhtiön veroriskit ja verojen kassavirrat yritysjärjestelyn yhteydessä. Vero due diligence toteutetaan useimmiten osana laajempaa due diligence -selvitystä, jolloin asiantuntijamme toimivat yhteistyössä muiden yrityskaupan neuvonantajien kanssa ja ovat asiakkaan tukena koko due diligence -prosessin ajan.

 

verostrukturointi

Verostrukturointi – juridisen ja rahoituksellisen rakenteen suunnittelu

Yrityskauppa suunnitellaan siten, että järjestelyn jälkeinen juridinen ja rahoituksellinen rakenne palvelee operatiivista toimintaa ja on samalla verotehokas. Kaupan rakenteen suunnittelussa otetaan huomioon sekä sijoitus- ja omistusajan verokysymykset että hankitun kohteen mahdollinen myynti tulevaisuudessa. Myyntiä edeltävä verostrukturointi keskittyy tyypillisesti kaupan kohteen irrottamiseen myyjäkonsernista verotehokkaasti. Osana verostrukturointia suunnittelemme asiakkaiden kanssa myös avainhenkilöiden sitouttamiseen liittyviä kysymyksiä.

yrityskaupan dokumentaatio

Yrityskaupan dokumentaatio (kauppakirja, osakassopimus, yrityskauppavakuutus)

Neuvomme myyjiä ja ostajia kaupan ehtoihin, veroklausuuleihin, hinnoittelumekanismeihin ja muihin keskeisiin kauppakirjan elementteihin sekä osakassopimuksiin liittyvissä kysymyksissä, jotka voivat olla merkityksellisiä verotuksessa. Meillä on laaja kokemus yrityskaupan riskinhallintaan tarkoitettuihin warranty & indemnity -vakuutuksiin liittyvissä verokysymyksissä.

 

veromallinnus

Veromallinnus – verojen rahavirrat taloudellisessa mallissa

Mallintamalla tulevat verokustannukset etukäteen voidaan täydentää liiketoiminnallisia ennusteita, tunnistaa verojen vaikutukset rahavirtoihin sekä analysoida kokonaisuutena yritysjärjestelyn tavoitteiden toteutumista veronäkökulmasta. Yritysjärjestelyn yhteydessä on tärkeää, että uusi yritysrakenne toimii verotehokkaasti. Asiantuntijamme selvittävät yritysjärjestelyn verokustannukset sekä mallintavat järjestelyn jälkeisen veroposition.

 

funds flow

Funds flow – kauppahinnan maksaminen

KPMG:n rahavirtamallilla voidaan tuottaa tavanomaisten hankinnan vaihesuunnitelman, kassavirtamallin ja maksuohjeiden lisäksi kirjanpitokirjaukset ja taseet yritysjärjestelyyn osallistuvien yhtiöiden tasolla. Mallin avulla yrityskaupan closingin rahavirroista saadaan tarkka kuva, joka voidaan esittää esimerkiksi rahoittajille yritysjärjestelyn vaatimasta rahoitustarpeesta yhtiötasolla.

Yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen huippuammattilaiset palveluksessasi

Autamme yritysjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyvissä verokysymyksissä. 

Ota yhteyttä

Oivaltavimmat ratkaisut verokysymyksiin tuovat kilpailuetua ja kestävät kriittisen tarkastelun

Olemme ajan hermolla kaikissa tärkeimmissä vero- ja lakiuudistuksissa. Kansainvälinen verkostomme seuraa jatkuvasti verotuksellisten ja lakikysymysten kehittymistä. Asiantuntijamme arvioivat niiden vaikutuksia suomalaisten organisaatioiden toiminnalle.

Lue asiantuntijoidemme kirjoittamia uutisia ja analyysejä Tax & Legal View -uutisportaalista. Tutustu myös maailmanlaajuisen verkostomme näkemyksiin!