• 1000

Arvonmääritys voi viedä keskustelua rakentavasti eteenpäin, kun pohditaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Minkä arvoinen liiketoimintaideani on sijoittajan näkökulmasta?
 • Minkä arvoinen omistukseni yhtiössä on?
 • Mikä on aineettoman omaisuuden tai yksittäisen omaisuuserän käypä arvo?
 • Kuinka paljon maksaa liiketoimintani laajentaminen, jos ostan yrityksen tai liiketoiminnan X?
 • Kuinka hankkimani yrityksen kauppahinta aktivoidaan taseeseen IFRS-raportointia varten?
 • Miten mallintaa tulevaisuuden tulos, tase ja kassavirta?
 • Kuinka suuri veroseuraamus järjestelystä syntyy?
 • Mikä on markkinaehtoinen ja hyväksyttävä korko ja sijoituksen muoto antamalleni tytäryhtiölainalle?

Autamme yrityksiä, sijoittajia, yrittäjiä ja yksityishenkilöitä liiketoiminnan tai yksittäisen omaisuuserän käyvän arvon määrittämisessä. Käypää arvostusta tarvitaan yrityksen eri kehitysvaiheissa ja tyypillisesti yrityskaupan tai yritysjärjestelyn yhteydessä.

Autamme erilaisissa arvonmääritystilanteissa

 • Yrityksen tai liiketoiminnan osto tai myynti
 • Muut yritysjärjestelytilanteet
 • Kannattavan investointipäätöksen tekeminen ja taloudellinen mallintaminen
 • Raportointi omistajia, tilinpäätöstä tai viranomaisia, esimerkiksi verottajaa varten
 • Sukupolvenvaihdos tai muutokset omistuksessa
 • Mahdolliset omistusjärjestelyjä koskevat riitatilanteet 
 • IFRS 3:n mukainen kauppahinnan allokointi (purchase price allocation, PPA) osake- tai liiketoimintakaupassa

Arvonmäärityspalvelumme

 • Yrityksen, liiketoiminnan tai yksittäisen omaisuuserän (aineeton omaisuus, käyttöomaisuus, varasto) arvonmääritys
 • Rahoitusjärjestelyt
 • Tilinpäätösliitännäiset arvonmääritykset (mm. IFRS:n mukainen kauppahinnan kohdistaminen)
 • Taloudellinen mallinnus
 • Fairness opinion -lausunnot ja riippumaton neuvonanto yritysjohdolle ja hallitukselle
 • Verotukseen liittyvät arvonmääritykset sekä taloudellinen analyysi
 • Arvonmääritykset riitatilanteissa ja asiantuntijatodistajana toimiminen
 • Johdon kannustinjärjestelmät
 • Konsernin sisäiset rahoitustransaktiot

Voimme olla apunanne arvonmäärityksiin liittyvissä kysymyksissä – niin Suomessa kuin kansainvälisestikin globaalia asiantuntijaverkostoamme hyödyntäen.

Asiantuntijoitamme ohjaa riippumattomuus ja objektiivisuus sekä fokus asiakkaan liiketoimintadynamiikkaan. Asiantuntijoidemme syvällinen osaaminen ja laaja käytännön kokemus tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa sen kaikissa vaiheissa.


Asiantuntijamme tukenasi

Mikko Palmu

Mikko Palmu
Head of Corporate Finance

Heidi Rantanen

Heidi Rantanen
Valuations

Ota yhteyttä