Due diligence -selvityksen tavoitteena on tunnistaa suunniteltuun yritysjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdolliset esteet (deal breakers) sekä positiiviset mahdollisuudet. Saatuja tietoja hyödynnetään kauppaneuvotteluissa, kauppasopimuksen laatimisessa sekä kauppahinnan määrittämisessä ja mahdollisissa kauppahinnan pidättämisissä.

Due diligence -selvityksiä tehdään sekä ostajan (buy side due diligence) että myyjän toteuttamana (vendor due diligence). 

Suurimmassa osassa due diligence -toimeksiantojamme kansainvälinen ulottuvuus on vahvasti läsnä. Tarjoamme asiakkaamme tarpeisiin oikeat osaajat maantieteellisistä rajoista riippumatta. Vuosittain olemme mukana yli 200 yrityskauppaan tai yritysjärjestelyyn liittyvässä due diligence -selvityksessä.

Kattavat due diligence -selvitykset

Tarjoamme kattavat due diligence -palvelut yrityskaupan eri osa-alueisiin.

 • Taloudellinen due diligence (Financial due diligence)
 • Verotuksellinen due diligence (Tax due diligence)
 • Juridinen due diligence (Legal due diligence)
 • Henkilöstön due diligence (HR due diligence)
 • Eläkkeiden due diligence (Pensions due diligence)
 • Ympäristöasioiden due diligence (Environmental due diligence)
 • Kestävän kehityksen due diligence (Sustainability due diligence)
 • Operatiivinen due diligence (Operational due diligence)
 • Kaupallinen due diligence (Commercial due diligence)
 • IT-toimintojen due diligence (IT due diligence)
 • Teknologiaratkaisujen due diligence (Technology due diligence)
 • Tietoturvan due diligence (Cyber security due diligence)
 • Hallinnon due diligence (Governance due diligence)
 • Pörssilistautumisen edellytysten selvitys (IPO readiness)
 • Väärinkäytösriskien due diligence (Forensic due diligence)
 • Toiminnan asianmukaisuutta koskeva due diligence (Integrity due diligence)
 • Korruption vastainen due diligence (Anticorruption due diligence)
 • Kiinteistöjen due diligence (Real estate due diligence)
 • Vakuutusten due diligence (Insurance due diligence)

Listautumisen palvelut

Listautuminen on ainutkertainen tapahtuma yhtiön historiassa. Listautumiseen liittyy paljon eri vaiheita, joiden huolellinen toteuttaminen on tärkeää. Itse listautuminen on toki merkittävä virstanpylväs yhtiölle, mutta on myös tärkeää huomata, että toiminta pörssiyhtiönä voi asettaa yhtiölle myös täysin uusia vaatimuksia ja haasteita.

KPMG:llä on kattava kokemus neuvonantajana toimisesta listautumisprosessin eri vaiheissa. Listautumisen strategisen ja taloudellisen neuvonannon lisäksi tarjoamme listautuville yhtiöille muun muassa kattavat lakipalvelut, IPO readiness ja erilaiset due diligence -selvitykset, käyttöpääoman riittävyyttä koskevat lausunnot sekä ESG-neuvonantopalvelut.  Myös kansainvälisen verkostomme laaja osaaminen on listautumista suunnittelevien yhtiöiden käytettävissä. Tarjoamme myös monipuoliset palvelut listautumisen jälkeiseen aikaan pörssiyhtiönä toimittaessa.

Ratkaisumme yrityskauppa-, yritysjärjestely- ja omistusjärjestelytilanteisiin

Asiakkaamme ei tarvitse huolehtia, ovatko kaikki yritysjärjestelyyn tai yrityskauppaan liittyvät näkökulmat huomioituna.

Tarjoamme syvällistä toimialaosaamista ja paikallista palvelua sekä laajat suhteet eri toimijoihin niin Suomessa kuin ympäri maailman kansainvälisen verkostomme kautta.

Due diligence -selvitysten ohella tarjoamme erityisasiantuntemusta yritys- ja omistusjärjestelyjen eri osa-alueilta.


Asiantuntijamme tukenasi

Ota yhteyttä