Riippumaton pääomamarkkinoiden asiantuntija voi erityisosaamisellaan tuoda uusia ratkaisuvaihtoehtoja pääomarakenteisiin ja rahoitusratkaisuihin liittyviin kysymyksiin.

 • Saanko kilpailuetua pääoma- ja rahoitusrakenteestani?
 • Millaisia rahoitusratkaisuja on tarjolla?
 • Millainen listautumisrakenne tukee tavoitteideni saavuttamista?
 • Mitä velkarahoitusvaihtoehtoja yritykselläni on?

Onnistunut rahoitusratkaisu lisää yhtiön omistaja-arvoa. Optimaalisen rahoitusrakenteen lisäksi yrityksen avainhenkilöiden sitouttaminen ja kannustaminen tarkoituksenmukaisella ja pitkäjänteisellä tavalla on keskeistä yrityksen arvon kasvattamiselle. 

Capital advisory -palvelumme tarjoavat ratkaisuja pääoma- ja rahoitusratkaisujen luomiseen

Avustamme asiakkaitamme pääoma- ja rahoitusrakenteiden suunnittelussa ja analysoinnissa. Autamme myös optimaalisten kannustinjärjestelmien luomisessa.

Tuemme sekä vieraan että oman pääoman ehtoisen rahoituksen strukturoinnissa, uudelleenrahoituksessa ja hankinnassa. Analysoimme asiakkaidemme pääomarakennetta ja arvioimme eri vaihtoehtoja tilanteeseen sopivimman ratkaisun löytämiseksi.

Toimimme riippumattomina neuvonantajina ja teemme tiivistä yhteistyötä KPMG:n kansainvälisen verkoston kokeneiden rahoitusasiantuntijoiden kanssa.

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus

Vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen osalta olemme asiakkaidemme tukena muun muassa velkarahoituksen keräämisessä, olemassa olevien rahoituspakettien uudelleenjärjestelyissä ja muissa mahdollisissa velkapääomitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Palvelumme: 

 • Pääomarakenteen optimointi ja uudelleenrahoitustilanteet
 • Käytettävissä olevien velkarahoitusvaihtoehtojen ja omaksi pääomaksi luokiteltavien vaihtoehtojen identifiointi, niiden ehtojen ja markkinaehtoisuuden arviointi sekä avustaminen vieraan pääoman hankinnassa
 • Lainaehtojen muokkaaminen
 • Yhtiön luottokelpoisuuden arviointi, analysointi sekä luottoluokitteluun liittyvät kysymykset
 • Kestävän rahoituksen suunnittelu vastuullisuustekijät huomioiden
 • Kriisitilanteiden hallinta
 • Neuvottelut rahoittajien kanssa sekä kovenantteihin ja vakuuksiin liittyvät kysymykset
 • Erityisrahoitustilanteet: yrityskauppojen rahoitus, strukturoitu rahoitus, kiinteistörahoitus, projektirahoitus, erilaiset reaalivakuuspohjaiset rahoitusjärjestelyt

Oman pääoman ehtoinen rahoitus

Oman pääoman ehtoisen rahoituksen osalta palvelemme muun muassa listautumisanneissa (IPOt), suunnatuissa osakeanneissa ja –myynneissä sekä merkintäoikeusanneissa.

Listautuville yhtiöille tarjoamme monipuolista strategista ja taktista neuvonantoa listautumisprosessin eri vaiheissa.

Listaamattomia yhtiöitä avustamme muun muassa kasvurahoituksen ja uudelleenrahoituksen suunnittelussa ja hankinnassa.

Palvelumme:

 • Optimaalisen oman pääoman ehtoisen vaihtoehdon määrittäminen
 • Listautumista edeltävä suunnittelu sekä listautumisvalmiuden analysointi
 • Listautumisrakenteeseen ja järjestelyn hinnoitteluun liittyvä neuvonanto
 • Yrityksen liiketoimintasuunnitelman arviointi sijoittajien näkökulmasta
 • Pääjärjestäjien, järjestäjien ja muiden neuvonantajien valinnassa avustaminen
 • Listalleottoesitteen valmistelussa avustaminen
 • Listautumisprosessin sekä muiden pääomahankintaprosessien kokonaishallinta
 • Pääomahankintaan liittyvät due diligence- sekä vero- ja lakipalvelut
 • Listaamattomien yhtiöiden avustaminen rahoituskierrosten järjestämisessä
 • Optimaalisen kannustinjärjestelmän määrittäminen ja toteuttaminen

Ratkaisumme yrityskauppa-, yritysjärjestely- ja omistusjärjestelytilanteisiin

Asiakkaamme ei tarvitse huolehtia, ovatko kaikki yritysjärjestelyyn tai yrityskauppaan liittyvät näkökulmat huomioituna.

Tarjoamme syvällistä toimialaosaamista ja paikallista palvelua sekä laajat suhteet eri toimijoihin niin Suomessa kuin ympäri maailman kansainvälisen verkostomme kautta.

Capital advisory -palvelujemme ohella tarjoamme erityisasiantuntemusta yritys- ja omistusjärjestelyjen eri osa-alueilta.


Asiantuntijamme tukenasi