• 1000
fraud hot topics digital banking page banner

Laadukasta talousraportointia ulkoisille sidosryhmille

Yksi kysytyimpiä palveluitamme on ulkoistettu talousjohtaja, vuokratalouspäällikkö tai Interim CFO määritellyksi ajaksi tukemaan organisaatiosi talousraportointia.

Colourful circular lines with black background

Sisäisen laskennan ja johdon raportoinnin kehittämistä

Autamme kehittämään ja automatisoimaan talousraportointia liiketoimintalähtöisesti.  Tuomme uusia työvälineitä liiketoiminnan ennustamiseen ja mallinnukseen.

Sound waves in the visible blue color in the dark

Tukea uuteen liiketoimintaan, järjestelmävaihdoksiin ja muutosprojekteihin

Talousjohdon palvelumme tarjoavat tukea esimerkiksi rahoituksen hakemiseen, ERP-järjestelmävaihdoksiin tai organisaationlaajuisiin muutosprojekteihin.

Talouden neuvontapalvelumme

Osaava talousjohtaja tai CFO toimii yritysjohdon strategisena kumppanina ja auttaa organisaatiota reagoimaan nopeasti toimintaympäristön muutoksiin. Talouden, rahoituksen ja transformaation asiantuntijamme auttavat talousjohtoa menestymään työssään. CFO-palvelumme auttavat löytämään toimivat ratkaisut talousjohdon nopeasti muuttuvan toimintakentän keskeisiin kysymyksiin. 

Asiakkainamme on niin pörssiyhtiöitä, perhe- ja kasvuyrityksiä, julkishallinnon toimijoita, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä kuin yleishyödyllisiä yhteisöjäkin. 

Ulkoisen laskennan ja talouden tuki, CFO-palvelut

 • Vuokra-CFO/Vuokratalousjohtaja/Interim CFO/Interim Controller/Interim Treasury. Lyhyt- tai pitkäaikaiseen tarpeeseen taloushallinnon ammattilaisemme osa-aikaisena tai täysipäiväisenä lisävahvistuksena.
 • Tuki konsernilaskentaan
 • IFRS-siirtymät. IFRS-siirtymän vaikutusten arviointi, IFRS-käyttöönoton suunnittelu ja toteutus, FAS-FRS konversiot.
 • Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen, automatisointi, riskikartoitukset ja kontrollit KPMG:n Powered Enterprise -mallia hyödyntäen, esim. prosessien yhdenmukaistaminen yrityskauppojen yhteydessä.
 • Innovatiiviset ratkaisut. Ratkaisut rahoituksen ja riskien hallintaan, varainhallintaan ja rahoitustoimintojen kehittämiseen.

Sisäisen laskennan ja johdon tuki

 • Rahoitus ja kassavirran hallinta. Raha- ja kassavirtojen mallinnukset, käyttöpääomatarpeen optimointi, rahoitusneuvotteluissa avustaminen, sekä korko- tai valuuttariskin suojaaminen.
 • Ennustaminen ja budjetointi. Liiketoimintakokonaisuuden ennusteiden mallinnukset, tulos-, tase- ja kassaennusteet, budjetointimallit- ja prosessit.
 • Liiketoiminnan analysointi. Kannattavuuslaskelmat, vaihtoehtoisten skenaarioiden mallinnukset, kehityssuuntien määrittely.
 • Johdon raportoinnin kehittäminen. Raportoinnin automatisointi ja sisältö; kustannusseurannat, projektiseurannat, KPÌ-määrittelyt ja seurannat, tiedolla johtaminen.

Tukea uuteen liiketoimintaan, järjestelmävaihdoksiin ja muutosprojekteihin

 • Liiketoimintasuunnitelmat, markkina- ja kilpailija-analyysit. Tarvittavien suunnitelmien ja dokumentaation laadinta rahoituksen tai liiketoimintatukien hakemiseen. Laajat ja yksityiskohtaiset analyysit KPMG:n paikallista ja globaalia tietokantaa hyödyntäen
 • Järjestelmät ja toiminnanohjaus. Järjestelmäkartoitukset, vaatimusmäärittelyt, tuki järjestelmävaihdoksiin ja käyttöönottoihin, automatisoinnit ja tekoälyratkaisut.
 • Hallintotavan kehittäminen. Hallitukselle, johdolle tai tarkastusvaliokunnalle varmuus organisaation kehityskohteista. Toimintaperiaatteet, esim. rahoituspolitiikka tai taloushallinnon manuaalit
 • Talouden transformaatiot. Tuki transformaation suunnittelusta implementointiin, esim. uudelleen organisoinnit, roolien ja vastuiden määrittelyt, kypsyysanalyysit ja palvelukeskusmallit.

Talousjohdon palvumme tarjoavat tukea liiketoimintaa tukevien palvelujen organisoinnissa, suorituskyvyn johtamisessa ja mittaamisessa, rahoituksen ja pääomien tehokkaassa hyödyntämisessä sekä liiketoimintaprosessien tehostamismahdollisuuksien tunnistamisessa hyperautomaatiota hyödyntämällä.


Asiantuntijamme tukenasi

Erik Renfors

Talouden neuvontapalvelut

Laura Rantanen

Talouden neuvontapalvelut pk-yrityksille, Uusimaa

Pasi Rautanen
Talouden neuvontapalvelut pk-yrityksille

Anssi Koski

Talouden neuvontapalvelut julkishallinnon organisaatioille