Neuvontapalvelut perhe- ja kasvuyrityksille

Kohti parempaa asiakaskokemusta, uuden arvon luomista sekä tehokkaampaa ja ketterämpää operatiivista toimintaa

Maailma muuttuu ja digitalisoituu kiihtyvällä vauhdilla ja samalla asiakkaiden odotukset muuttuvat. Tämä tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia kasvaa, tehostaa prosessejaan ja ketterästi muokata liiketoimintamallejaan.

Ratkaisemme yhdessä asiakkaan kanssa keskeisiä liiketoiminnan haasteita muuttuvassa toimintaympäristössä.

Laajan asiakaspohjamme ansiosta voimme tarjota uusia näkökulmia ja viimeisintä tietotaitoa. Tuemme niin digiloikan ensiaskelissa, robotiikan mahdollisuuksien analysoimisessa kuin digitaalisten palvelujen kaupallistamisessa. Autamme asiakkaita valitsemaan oikeat ratkaisut muutoksen läpiviemiseksi. 

Autamme luomaan innovatiivisia ratkaisuja liiketoimintasi haasteisiin ja hyödyntämään resurssejasi tehokkaasti.

KPMG:n neuvontapalveluihin kuuluvat muun muassa seuraavat palvelut:

  • Omistajastrategia
  • Yrityskauppapalvelut ja arvonmääritykset
  • talous-, rahoitus-, sijoitus- ja IT-toimintojen organisointi ja prosessit
  • riskienhallinta, valvonta ja sisäinen tarkastus
  • IT-toimintojen kehittäminen, prosessien digitalisointi, IT-hankinnoissa avustaminen mm. ERP, pilveistäminen, alihankinta
  • Tietoturvallisen liiketoimintaympäristön kehittäminen mm. tietoturvatestaus sekä sertifioinnit

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme