Ennakointi helpottaa yrityskauppaa

Yritys kannattaa laittaa myyntikuntoon hyvissä ajoin ennen suunniteltua myyntiajankohtaa.

Yritys kannattaa laittaa myyntikuntoon hyvissä ajoin ennen suunniteltua myyntiajankohtaa.

Yksi tärkeimmistä hetkistä yrityksen ja omistajuuden elinkaaren aikana on yrityksen omistajanvaihdos. Yrityksen myynti on monesti omistajan kannalta pitkä ja ainukertainen projekti, joka on myös taloudellisessa mielessä tärkein tapahtuma koko yrityksen omistusaikana. Siksi myyntiprosessiin ja yrityksen myyntiin kannattaa valmistautua kunnolla ja riittävän ajoissa.

Yrityskauppamarkkina on jatkunut vahvana ja aktiivisena koronapandemiasta ja viimeaikaisista ikävistä maailmanpolitiikkaan liittyvistä tapahtumista huolimatta. Markkinatilanne on kuitenkin muuttunut siten, että ostajat ovat aiempaa varovaisempia ja valikoivampia. Tämä asettaa lisävaatimuksia yrityksen myyntikuntoon, jotta myyntiprosessista tulee onnistunut. Onnistuneeseen yrityskauppaprosessiin liittyy taloudellisia, verotuksellisia, oikeudellisia ja operatiivisia elementtejä. Ostaja on ennen kaikkea kiinnostunut yrityksen tulevaisuudesta ja sen tulevasta tuottopotentiaalista, mutta myös yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä. 

Talousohjauksella luotettavaa taloudellista informaatiota

Jotta myyjä pystyy uskottavasti kertomaan myytävästä yrityksestä ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksista, myyjällä on oltava riittävän hyvät ja luotettavat tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta. Myyjän on kyettävä kertomaan, mitkä ovat yrityksen tärkeimmät asiakkaat, asiakkaiden kannattavuus, miten yrityksen liikevaihto jakautuu eri tuotteiden ja palveluiden välillä, mikä on tuotekohtainen tai palvelukohtainen kannattavuus, sekä miten paljon varoja tarvitaan yrityksen toimintaan. Kokemuksemme mukaan monessa perhe- ja kasvuyrityksessä taloudellinen raportointi ei ole sellaisella tasolla, että edellä mainittuja tietoja pystyisi ilman huomattavaa työtä tuottamaan myyntiprosessin tueksi.  

Talousohjausta kehittämällä hyvissä ajoin ennen varsinasta myyntiprosessia, myyntikohteesta on saatavissa luotettavaa taloudellista informaatiota, kun sitä tarvitaan. Historiallinen informaatio voidaan linkittää yhtiön tulevaisuuden suunnitelmiin, mikä vahvistaa uskottavuutta ostajan silmissä. Huomattavin hyöty on kuitenkin se, että laadukkaamman seurannan ja raportoinnin avulla yritys saa parempaa tietoa omasta toiminnastaan. Yritys voi faktoihin perustuen tehokkaammin kehittää liiketoimintaansa, parantaa kannattavuuttaan, vapauttaa varoja sitoutuneesta käyttöpääomasta sekä nopeuttaa kasvua. Yrityksen toimintatapoja muokkaamalla voidaan vapauttaa huomattava määrä käyttöpääomaa, joka yrityskauppatilanteessa tarkoittaa käytännössä lisärahaa myyjän pankkitilille. 

Mitä kannattaa ottaa huomioon?

Talousohjauksen ja operatiivisen toiminnan kehittämisen lisäksi merkittävä osa myyntiprosessiin valmistautumisessa liittyy myyjälle jäävien riskien ja vastuiden pienentämiseen ja myös ostajalle kaupan kohteen mukana siirtyvien riskien pienentämiseen. Tämä toteutetaan liiketoimintalähtöisesti niin, että yhtiön toiminta ja yrityksen arvonmuodostumisen kannalta tärkeät elementit tunnistetaan ja varmistetaan. Yhtiön kannalta keskeisen juridisen dokumentaation tulisi tukea yrityskauppaa ja yrityksen toimintaa. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa henkilöstön sitouttamista ja palkitsemista, jotta yrityksen osaamisen siirtyminen varmistetaan. Lisäksi on varmistettava yhtiön keskeisten asiakas- ja yhteistyösuhteiden ja muiden sopimusten siirrettävyys, jotta yritys voidaan myydä ilman, että toiminta kärsii. Tästä syystä vanhat sopimukset ovat monesti tarpeen päivittää. Sama koskee myös yhtiön hyödyntämiä IPR-oikeuksia, joiden osalta oikeuksien siirrettävyys ja rekisteröinnit on viimeistään yrityskaupan valmistautumisen yhteydessä syytää tarkistaa. 

Tarkasteluun kannattaa ottaa myös yritykseen vuosien varrella mahdollisesti kertynyt ydintoimintaan kuulumaton omaisuus ja yritysrakenne. Ennakoivalla valmistautumisella saadaan melkein poikkeuksetta yritysrakenne sellaiseksi, että myynti voidaan toteuttaa ja niin sanottu ylimääräinen omaisuus siirtää yrityksestä sivuun verotehokkaasti ennen yrityksen myyntiä. Yrityskauppa on mahdollista toteuttaa jopa täysin verovapaasti myyjän kannalta. Yrityksen eri toiminnot voidaan myydä erikseen, tai myydä vain varsinainen liiketoiminta niin, että toimitilat jäävät myyjälle kerryttämään tulevaisuudessa tuloja.

Kun tavoitellaan nimenomaan yrityksen myyntikuntoa, kehitystoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että niissä otetaan huomioon yrityksen ja omistajien myyntitavoitteet ja haluttu myyntiaikataulu. Kun yrityksen toimintaa kehitetään entistä paremmaksi, toimenpiteistä on hyötyä riippumatta siitä, myydäänkö yritystä vuoden vai viiden vuoden päästä. Koskaan ei ole liian aikaista laittaa yritystä myyntikuntoon. 

Miten KPMG voi auttaa?

Olemme kehittäneet palvelukonseptin, jolla pystymme tunnistamaan myynnin kannalta olennaiset tekijät ja auttamaan kokonaisvaltaisesti yrityskauppaan valmistautumisessa onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Palvelumme tavoitteena on saada yritys myyntikuntoon jo hyvissä ajoin ennen varsinaista myyntiprosessia, jotta myyntitilanteessa yritys olisi parhaassa mahdollisessa myyntikunnossa. Yrityksen myyntikuntoon laittaminen tarkoittaa myös sitä, että yrityksen toimintaa kehitetään entistä paremmaksi, riippumatta siitä, myydäänkö yritystä vuoden vai viiden vuoden päästä. Asiantuntijamme hyödyntävät alan viimeisintä tietoa, perusteellista asiantuntemustaan ja näkemystään tulevaisuudesta asiakkaidemme parhaaksi.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Christian Björkman
Puh. +358 40 148 4222
etunimi.sukunimi@kpmg.fi