Aiempaa pienemmät yritykset lakisääteisen kestävyysraportoinnin piiriin

Valmistautuminen on hyvä aloittaa nyt.

Valmistautuminen on hyvä aloittaa nyt.

Euroopan komission kestävyysraportointidirektiivi CSRD (Corporate Sustainabilty Reporting Directive) tuo aiempaa pienemmät yritykset lakisääteisen kestävyysraportoinnin piiriin. Ensimmäiset direktiivin piirissä olevat yhtiöt raportoivat uudet tiedot jo tilikaudesta 2024, mutta suurin osa yrityksistä tulee CSRD:n piiriin tilikaudesta 2025 alkaen. 

CSRD koskee suoraan yrityksiä, jotka täyttävät 2/3 seuraavista raja-arvoista: 50 milj. € liikevaihto, 25 milj. € tase ja 250 työntekijää. Näissä luvuissa on huomioitu Euroopan komission tekemä inflaatiohuojennus.

Kestävyysraportointidirektiivin tavoite on tuoda kestävyysraportointi lähemmäksi taloudellisen raportoinnin laatua, vertailukelpoisuutta ja luotettavuutta. Direktiivin alaisissa ESRS-standardeissa (European Sustainability Reporting Standards) on yhteensä yli 1000 datapistettä, joista yhtiöt rajaavat itselleen olennaiset raportoitavat kaksinkertaisen olennaisuusanalyysin avulla. 

Käytännössä yritysten tulee raportoida pakollisina tietoina muun muassa EU-taksonomian kelpoisuus- ja mukaisuusluvut. Olennaisuusanalyysin perusteella raportoitaviksi voivat tulla esimerkiksi päästötiedot (Scope 1-3), tietoja yhtiön biodiversiteettivaikutuksista, ihmisoikeusriskeistä tai henkilöstöön liittyvistä asioista kuten koulutustunneista tai sukupuolijakaumasta. Jatkossa kestävyystiedot julkaistaan osana tilinpäätöskertomusta ja ne tulevat pakollisen rajatun varmennuksen piiriin.

Miten PK-yritys voi valmistautua?

Monelle pienelle tai keskisuurelle yritykselle tämä on ensimmäinen kerta, kun ne raportoivat vastuullisuudestaan. Niiden yritysten, joita kestävyysraportointidirektiivi tulee koskemaan tilikaudesta 2025 alkaen, onkin syytä aloittaa raportointiin valmistautuminen mahdollisimman pian, sillä tehtävää ja uutta opittavaa on paljon. 

Valmistautuminen kannattaa aloittaa kaksinkertaisen olennaisuuden määrittelyllä, joka rajaa raportoitavia kestävyysseikkoja ja toimii raportoinnin perustana. Tämän jälkeen on luontevaa lähteä kartoittamaan yrityksen nykytilaa ja kehityskohtia suhteessa raportointivaatimuksiin, esimerkiksi: löytyykö tarvittavia tavoitteita, politiikkoja, tietoja, tai voisiko niitä saada nykyisistä järjestelmistä? 

CSRD:n myötä kestävyystietojen raportointi on tullut jäädäkseen myös pienempiin yhtiöihin. Niinpä kannattaa huolehtia siitä, että oman organisaation avainhenkilöt oppivat uudet vaatimukset ja yrityksen kehityskohdat. EU:ssa on valmisteilla paljon muutakin kestävyysjohtamiseen liittyvää sääntelyä, joten CSRD:hen varautuminen tukee yritystä pitkällä tähtäimellä.  

Myös yritysten, jotka eivät suoraan kuulu kestävyysraportointidirektiivin piiriin, on hyvä tutustua lainsäädäntöön ja sen vaatimuksiin. Koska CSRD edellyttää yrityksiltä raportointia arvoketjussa ilmenevistä kestävyysriskeistä, -vaikutuksista tai mahdollisuuksista, tulee tämä tulevaisuudessa näkymään kestävyyteen liittyvinä tietopyyntöinä myös yrityksissä, jotka eivät kokonsa puolesta ole raportointivelvollisia.

KPMG:n Kestävyysraportoinnin Kiihdyttämö auttaa alkuun

KPMG:n Kestävyysraportoinnin Kiihdyttämö on uusi palvelu, josta yritykset saavat kustannustehokasta ja laadukasta tukea CSRD-valmistautumisen ensimmäisiin vaiheisiin.  

Koulutamme ja tuemme yritystä toteuttamaan kaksinkertaisen olennaisuusanalyysin, joka rajaa raportoitavia aiheita. Lisäksi teemme  arvion yhtiön nykyisen kestävyysraportoinnin ja -johtamisen kypsyydestä suhteessa vaatimuksiin, ja annamme suosituksia jatkoon. 

Parhaimmillaan Kiihdyttämö on myös investointi yrityksen kestävyysosaamiseen. Kiihdyttämön vaiheista kaksinkertainen olennaisuusanalyysi tulee pakollisen varmennuksen piiriin, joten sen metodologiaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kiihdyttämössä yritys luo KPMG:n tuella vahvan pohjan kestävyysraportointidirektiivin vaatimuksiin vastaamiseen ja kestävyysjohtamisen ja -raportoinnin kehittämiseen.

Kenelle?  
Kiihdyttämö-palvelumme sopii erityisesti CSRD:n piiriin kuuluville, kustannustehokkuutta etsiville yrityksille, jotka kaipaavat asiantuntijatukea ohjeiden tulkintaan, mutta haluavat itse oppia hallitsemaan prosessia. 

Kiihdyttämöön osallistuvan yrityksen on syytä varata työhön projektipäällikkö sekä muita sisäisiä resursseja esimerkiksi haastatteluja ja työpajoja varten. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää! 

Riikka Leppänen
Puh. +358 44 9739 963

Tomas Otterström
Puh. +358 40 5847 070

etunimi.sukunimi@kpmg.fi