Useampi yhtiö on vasta alkuvaiheessa EU:n uuden CSRD-raportointidirektiivin vaatimuksiin valmistautumisessa. Raportointidirektiivi astuu voimaan portaittain tilikausina 2024-2026. Direktiivin tarkoituksena on kannustaa yrityksiä rakentamaan kestävämpiä liiketoimintamalleja sekä yhdenmukaistaa yritysten vastuullisuusraportointia. Direktiivin yleisenä tavoitteena on tukea EU:n vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal) toteutumista.

KPMG toteutti yhteistyössä pohjoismaisen yritysvastuuverkoston FIBSin ja vastuullista sijoittamista edistävän FINSIFin kanssa kestävyysraportointiin liittyvän tutkimuksen kesällä 2023 Suomessa. Suurin osa (81 %) kyselyyn vastanneista yhtiöistä kertoo jo raportoivansa kestävyydestä eli vaikutuksistaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen. Kuitenkin vain neljä prosenttia yrityksistä sanoi raportointinsa vastaavan tällä hetkellä tulevan lainsäädännön vaatimuksiin.

Eurooppalaisen kestävyysraportoinnin sisältöön vaikuttaa vahvasti yhtiökohtainen kaksinkertainen olennaisuusanalyysi. Standardin mukaan arvioidaan yhtiön omien vaikutusten (ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen) lisäksi sitä, miten kestävyyskysymyksiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet vaikuttavat liiketoimintaan nyt ja tulevaisuudessa. Suomalaiset yhtiöt ovat tällä hetkellä valmistautumassa olennaisuusanalyysiin ja tutustumassa raportointia määritteleviin ESRS-standardeihin. Vain joka neljäs tutkimukseen vastanneista yhtiöistä oli tehnyt EU:n CSRD:n mukaisen yhtiökohtaisen olennaisuusanalyysin niin sanotun kaksoisolennaisuuden periaatteita noudattaen.

Joka toinen yhtiö on jo määritellyt toimenpiteet, joiden avulla tiukentuviin vaatimuksiin voi vastata. Useimmat (66 %) ovat määritelleet kestävyystavoitteita olennaisille aiheille. Sen sijaan harvemmilla (40 %) on mittarit kestävyystavoitteiden etenemisen seurantaan tai tarvittavat työkalut raportointiin.

Yhtiöt, jotka eivät ole vielä aiemmin raportoineet kansainvälisten raportointistandardien mukaan kokevat, että suurimmat haasteet liittyvät raportointidatan keräämiseen, saatavuuteen ja laatuun. Tämä nousi esiin valtaosassa (68 %) tutkimuksen avoimissa vastauksissa.

Lue tiedote FIBSin sivuilta. 


Kehittämistä, raportoinnin tukea sekä ESG-datalla johtamista tarvitaan lähitulevaisuudessa. 

Omistautunut asiantuntijoidemme joukko koostuu sadoista neuvontapalveluiden, tilintarkastuksen sekä vero- ja lakipalveluiden ammattilaisista, jotka auttavat luomaan organisaatiosi liiketoiminnan tavoitteiden kanssa linjassa olevan strategisen lähestymistavan kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen.

Kirsi Saaristo

ESR-raportoinnin johtaja

KPMG Suomi

Lähetä viesti