Tomas Otterström

Corporate Sustainability & Sustainable Finance, Advisory Partner

KPMG Suomi

Tomas johtaa vastuullisen sijoittamisen, ilmastoliiketoiminnan ja yritysvastuun liiketoimintaa Suomessa ja Ruotsissa. Hänellä on monipuolista kokemusta vastuullisten sijoitusinstrumenttien kehittämisestä, pääomittamisesta ja lanseeraamisesta. Tomas on toiminut konsulttiyritysten, sijoituspalveluyhtiön ja rahastohallintayhtiöiden johtotehtävissä.

Tomas leads KPMG’s Responsible Investment and Sustainability Services in Finland and Sweden. He is a member of the KPMG network’s Global Leadership Team, Sustainability Services. Tomas has wide experience in the development, capitalization and launch of responsible investment vehicles, as well as a solid knowledge of responsible investment, ESG in investor relations, integration of sustainability in business strategies and processes, due diligence, stakeholder engagement and reporting.

  • Kestävä kehitys
  • Liikkkeenjohdon konsultointi
  • Neuvontapalvelut
  • KTM, Hanken Svenska Handelhögskolan

  • DI, Teknillinen korkeakoulu

  • Johtamisen erikoisammattitutkinto, Mercuria