Liiketoiminnan kasvu - rahoituksen suunnittelun tärkeys

Rahoituksen saamisen vaatimukset ovat lisääntyneet.

Rahoituksen saamisen vaatimukset ovat lisääntyneet.

Pandemia alkaa vihdoin hellittää ja monilla toimialoilla on mahdollista ryhtyä suunnittelemaan ja toteuttamaan liiketoiminnan kasvattamista puolustus- ja eloonjäämissuunnitelmien jälkeen. Joillain toimialoilla yritykset ovat toki kasvaneet huimasti pandemiankin aikana markkinamuutosten ja kuluttajien tarpeiden muutosten kautta. Toimiala on myös voinut jäädä kokonaan pandemian vaikutusten ulkopuolelle. Kasvuun liittyvät lainalaisuudet pätevät kuitenkin kaikille kasvuyhtiöille.

Liiketoiminnan kasvustrategian tai -suunnitelman tekeminen paperille ja tuloslaskelman numeroiden pyörittäminen on talouden suunnittelun näkökulmasta se helppo osuus. Hyvin usein perhe- ja kasvuyhtiöillä unohtuu kasvusuunnitelmista rahoituksen suunnittelu. Kasvu vaatii aina rahaa ja hyvin harvoilla toimialoilla toiminnan rakenne on sellainen, että tulorahoitus yksin riittää kasvun rahoituksen lähteeksi. Liiketoiminnan kasvuun liittyvät lähes aina merkittävät investoinnit ja ne investoinnit pitää jotenkin rahoittaa. Pullea kassakin voi ehtyä, jos kasvusuunnitelman toteutuksen aikana vastaan tulee kuoppia joko sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä johtuen. Toivottavasti kaikki yrittäjät ovat tämän pandemian aikana oppineet, että aina on hyvä olla suunnitelma B:n lisäksi myös se suunnitelma C, joka on se vaihtoehtoinen skenaario, jossa kaikki mahdolliset riskitekijät realisoituvat. Myös nämä ei-toivotut ja epätodennäköiset skenaariot on hyvä piirtää paperille, vaikka ne olisivat hyvinkin epätodennäköisiä. Skenaariolaskelmilla voidaan simuloida erilaisten sisäisten tai ulkoisten muutosten vaikutusta tulokseen ja kassaan, jos liiketoimintaan liittyvä riski(t) realisoituu. 

Rahoituksen saamisen vaatimukset ovat lisääntyneet

Vielä vuosituhannen alussa pankista saattoi saada rahaa savukeaskin kylkeen runtatuilla liikevaihtoennusteilla ja hyvillä vakuuksilla, mutta nykyään rahoittajat vaativat enemmän. Rahoituksen saaminen vaatii liiketoiminnan perusteelliset ja realistiset ennusteet: tuloslaskelma, tase ja kassavirta. Yrityksen johdon olisi hyvin tärkeää ymmärtää käyttöpääoman (varastot, ostot, myynnit) erien rakenne ja niihin eriin sitoutuvien pääomien määrä, jotta kasvusuunnitelma voidaan todellisuudessa toteuttaa kassan riittävyyden näkökulmasta. Ennusteiden lisäksi rahoittajat usein vaativat vastuullisuustavoitteiden ja mittareiden sisällyttämistä strategiaan. Käytännön tasolla vastuullisuussuunnitelmien puuttuminen voi vaikuttaa suoraan rahoituksen hintaan eli tässä on todella pohdinnan arvoinen teema!

Kasvuyhtiön talouden suunnittelua ei pitäisi koskaan tehdä perustuen ”lätkämailan muotoisiin” liikevaihdon ennustekäyriin. Kasvuyhtiöllä pitää aina olla kassapuskuri, jotta liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen voidaan tehdä tehokkaasti.

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG:n kokeneet asiantuntijat voivat auttaa perhe- ja kasvuyhtiöitä liiketoiminnan kasvustrategian suunnittelemisen lisäksi muun muassa liiketoiminnan ennustemallien luomisessa, kassavirtaennustamisen ja raportoinnin kehittämisessä sekä vastuullisuussuunnitelmien tuottamisessa. 

Lisätietoja