IT:n huomioiminen onnistuneen yritysjärjestelyn edellytys

IT:n ja teknologian merkitystä ei voi korostaa liikaa.

IT:n ja teknologian merkitystä ei voi korostaa liikaa.

Teknologia ja tietojärjestelmät tunnistetaan jo suuressa osassa yrityksiä liiketoiminnan kulmakiviksi. Valitettavan usein IT:n tärkeys kuitenkin unohtuu yritysjärjestelyissä. Näin käy siitäkin huolimatta, että IT on yritysjärjestelyissä usein suuri kuluerä ja sen odotetaan tyypillisesti olevan tärkeä lähde myös synergiahyödyille.

IT-näkökulman huomioiminen avainasemassa yritysjärjestelyn riskien hallitsemiseksi

Yritysjärjestely voi monimutkaistaa olemassa olevaa, usein jo valmiiksi monimutkaista IT-ympäristöä entisestään. Esimerkiksi järjestelmien integrointi yritysostossa tai irrottaminen carve-out -tilanteessa vaatii suuria panostuksia IT:hen. Jos IT:n merkitys laiminlyödään tai sen prioriteetti on liian matala, voi seurauksena olla odotettua suuremmat järjestelykustannukset odotettua pienemmillä hyödyillä. Pahimmassa tapauksessa huono ja puutteellinen yritysjärjestelyn IT-suunnittelu ja -toteutus voivat hankaloittaa uuden organisaation liikkeellelähtöä merkittävästi.

Ottamalla IT osaksi yritysjärjestelyn suunnittelua heti alkumetreiltä lähtien voidaan hallita yritysjärjestelyn riskejä merkittävästi. Synergiahyödyt skaalaeduista, tukifunktioiden yhdistämisestä tai esimerkiksi yhteensovitetuista myynti- ja jakelukanavista voidaan saavuttaa nopeammin. Vanhat, tarpeettomaksi käyneet järjestelmät voidaan ajaa tehokkaammin alas ja tarve kalliille väliaikaisratkaisuille vähenee, kun suunnitteluun on ryhdytty riittävän ajoissa ja se on tehty huolellisesti.

Hyvä IT-integraatio ja arvonluonti edellyttää huolellista IT due diligencea

Varmin tapa sudenkuoppien välttämiseksi on ottaa IT osaksi due diligence -prosessia. IT due diligence -prosessissa selvitetään kohteen IT-infrastruktuuri ja järjestelmäympäristö sekä saadaan kuva IT-prosesseista ja -organisaatiosta. Ymmärtämällä esimerkiksi kaupankohteen IT-kulut, meneillään olevat projektit, ydinliiketoimintajärjestelmät, tietoturvavaatimukset sekä laitteisto saadaan ymmärrys yritysjärjestelyyn liittyvistä IT-riskeistä ja -hyödyistä. Myyvä osapuoli voi puolestaan nopeuttaa kaupantekoprosessia ja vaikuttaa kaupan ehtoihin tarjoamalla mahdollisimman kattavat tiedot IT:n osalta.

Hyvin toteutettu IT due diligence -prosessi on myös edellytys onnistuneelle ja riittävän varhaiselle IT-integraation suunnittelulle. IT-integraatio on tyypillisesti hyvin haastava ja paljon resursseja syövä projekti, jonka onnistumisella on kriittinen vaikutus koko yritysjärjestelyn onnistumiselle. Integraatio saattaa esimerkiksi vaatia toiminnanohjausjärjestelmän muutoksia, joiden toteuttaminen on tavallisesti haastavaa ja aikaa vievää ilman yritysjärjestelyn tuomaa lisäpainettakin. Varsinainen arvonluonti voi kuitenkin alkaa toden teolla vasta, kun integraatio on hoidettu kunnialla maaliin.

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG:llä on pitkä kokemus yritysjärjestelyistä sekä IT-konsultoinnista. Autamme asiakkaitamme asetettujen strategisten liiketoimintatavoitteiden toteuttamisessa sekä tuemme integraatioon ja liiketoiminnan optimointiin liittyvissä kysymyksissä. Yritysjärjestelyasiantuntemuksemme sekä teknologiaosaamisemme avulla voimme varmistaa, että yritysjärjestelyn vaaranpaikat – suuret IT-kulut ja odotettua pienemmät IT-synergiat – tulevat vältetyksi. Kanssamme voitte lisätä yritysjärjestelynne onnistumisen todennäköisyyttä.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Roope Kolehmainen
Puh. +358 50 377 8787

Katarina von Wehrt
Puh. +358 40 827 8858

etunimi.sukunimi@kpmg.fi