Yrityksen myynti

Onnistunut yrityksen tai liiketoiminnan myynti edellyttää aktiivista ja hyvin suunniteltua myyntistrategiaa ja perusteellista valmistautumista. Tuemme asiakkaitamme myyntistrategian suunnittelussa ja avustamme valmisteluissa sekä myynnin toteuttamisessa parhaimman neuvottelutuloksen saavuttamiseksi. Tavoitteenamme on toteuttaa yrityksen myynti parhailla mahdollisilla ehdoilla ja siten, että liiketoiminnalle aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä. Asiantuntijamme ovat huippuammattilaisia, jotka hyödyntävät alan viimeisintä tietoa, perusteellista asiantuntemustaan ja näkemystään tulevaisuudesta asiakkaidemme parhaaksi.

Keskeisiä kysymyksiä yrityksen tai liiketoiminnan myynnissä

Ennen yrityskauppaa

 • Oletko valmis luopumaan yrityksestäsi?
 • Mitä muutoksia myytävän yrityksen irrottaminen muusta kokonaisuudesta vaatii?
 • Miten jäljelle jäävä liiketoiminta toimii suunnitellun järjestelyn toteuduttua?
 • Mitä taloudellisia, oikeudellisia ja verotuksellisia näkökohtia minuun tulee huomioida?

Yrityskauppastrategia

 • Mikä on yrityksen liiketoiminnallinen tilanne ja yrityksen arvo?
 • Millainen on vallitseva markkinatilanne, millaisia trendejä on havaittavissa ja miten markkinan ennakoidaan kehittyvän?
 • Millainen on mahdollisten ostajakandidaattien tilanne? 
 • Miten saavutetaan paras mahdollinen lopputulos omistajien, yrityksen tai mahdollisten muiden osapuolten kannalta?

Yritysjärjestelyyn valmistautuminen

 • Miten valmistelen yrityksen tai liiketoiminnan järjestelyä varten?

Yrityskaupan toteuttaminen

 • Miten saan toteutettua järjestelyn nopeasti ja mahdollisimman vähäisellä häiriöllä itse liiketoimintaan?
 • Miten varmistan asetettujen tavoitteiden toteutumisen?

Yrityskaupan jälkeen

 • Miten varmistan, että järjestelyssä sovitut asiat toteutuvat tarkoitetulla tavalla?

Autamme asiakkaitamme ymmärtämään yritysjärjestelyn keskeiset mahdollisuudet ja riskit sekä saavuttamaan yritysjärjestelyllä tavoitellun lopputuloksen. Tuemme hankkeen jokaisessa vaiheessa, sen alusta aina jäljelle jäävän liiketoiminnan tehostamiseen ja toiminnan järjestämiseen.

Ratkaisumme yrityskauppa-, yritysjärjestely- ja omistusjärjestelytilanteisiin

Asiakkaamme ei tarvitse huolehtia, ovatko kaikki yritysjärjestelyyn tai yrityskauppaan liittyvät näkökulmat huomioituna.

Tarjoamme syvällistä toimialaosaamista ja paikallista palvelua sekä laajat suhteet eri toimijoihin niin Suomessa kuin ympäri maailman kansainvälisen verkostomme kautta.

Tarjoamme erityisasiantuntemusta yritys- ja omistusjärjestelyjen eri osa-alueilta.


Asiantuntijamme tukenasi