Berndt Wickholm

Partner, Advisory, Head of GSG

KPMG Suomi

Berndt työskentee KPMG:n Global Strategy Groupin Suomen ryhmän johtajana. Hän on toiminut liikkeenjohdon konsulttina 20 vuoden ajan. Berndtin erikoisosaamista ovat tuotantostrategia, hankinta, toimitusketjut ja operatiivisen toiminnan tehostaminen. Berndt on työskennellyt useita vuosia erilaisissa muutoshankkeissa sekä prosessikehitys- ja implementointiprojekteissa, jotka ovat liittyneet yritysten strategian käyttöönottoon, kustannussäästöjen saavuttamiseen ja uusien toimintatapojen ja prosessien käyttöönottoon. Tämän lisäksi Berndt on tehnyt töitä erilaisissa separaatio-, integraatio- ja turn-around -hankkeissa.

Osaamisalueet:

Teollinen tuotanto, kaupan ala, ruoka- ja juomateollisuus, energia, metsäteollisuus  ja erilaiset palvelualat.