DPH a cla

DPH a cla

Objem nepřímých daní může dosáhnout až třetiny ročního obratu společnosti, což má značný vliv na její daňovou efektivitu.

Objem nepřímých daní může dosáhnout až třetiny ročního obratu společnosti.

DPH a cla

Špatné řízení nepřímých daní může mít negativní účinek na tok peněžních prostředků, vést k daňovým přeplatkům či nedoplatkům nebo zavinit vysoká penále za nedodržení předpisů. Nepřímé daně tak výrazně ovlivňují provozní i finanční výkonnost společnosti.

Prověříme váš systém DPH a ostatních nepřímých daní a poradíme, jak ho zefektivnit. Posoudíme dopad přeshraničních transakcí na chod společnosti. Dokážeme také zanalyzovat obchodní transakce a interní procesy a identifikovat potenciální rizika nebo příležitosti k úspoře DPH. Navrhneme konkurenceschopné a efektivní struktury dodavatelsko-odběratelských řetězců pro stávající trhy i pro ty, na které hodláte expandovat.

Spojte se s námi