Fúze a akvizice

Fúze a akvizice

Daně mohou zásadně ovlivnit celkové parametry transakce a rozhodnout o výsledném zisku či ztrátě.

Daně mohou zásadně ovlivnit parametry transakce a rozhodnout o výsledném zisku či ztrátě.

Fúze a akvizice

Poskytujeme poradenství při mezinárodních transakcích včetně přeshraničních fúzí či relokací společností a pomáháme s jejich koordinací a řízením. Využíváme jednoduché a flexibilní postupy, které vedou k přehlednému uspořádání, fungování i následnému ukončení cílové struktury. Naše specializované týmy dohlédnou na hladký průběh všech fází transakce.

Provedeme daňovou prověrku due diligence. Posoudíme smluvní dokumentaci a navrhneme vhodné formulace záruk z daňového pohledu. Zajistíme koordinaci a realizaci vnitrostátní i přeshraniční fúze či akvizice, provedeme navazující daňové prověrky a identifikujeme případná daňová rizika a příležitosti.

Spojte se s námi