Daňové kontroly a spory

Daňové kontroly a spory

Pomáháme předcházet sporům se správcem daně, případně omezit jejich negativní dopady.

Pomáháme předcházet sporům se správcem daně, případně omezit jejich negativní dopady.

Daňové kontroly a spory

Jednání se správcem daně během daňové kontroly nebo jiných daňových řízení hraje významnou roli při stanovování daně. Může značně ovlivnit daňovou pozici poplatníka nejen v kontrolovaném období, ale i v období následujícím. V těchto situacích jsou potřeba rozsáhlé praktické zkušenosti a detailní znalost daňového hmotného
i procesního práva. Zásadní je také znalost dřívějších rozhodnutí soudních orgánů České republiky i Evropské unie. EU totiž mnohdy výrazně mění stávající postupy a zažitou interpretaci českých daňových zákonů.

V rámci našich služeb nabízíme asistenci při jednotlivých krocích daňové kontroly (poskytneme podporu v dílčích oblastech nebo převezmeme plné zastoupení vaší společnosti). V návaznosti na zjištění správce při daňové kontrole doporučíme další postup a poradíme, jak omezit případné negativní dopady do příštích období.

Můžeme připravit odvolání či podání ve věci mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí správce daně. Případně pomůžeme s arbitráží či přípravou a podáním žaloby proti rozhodnutí odvolacího orgánu, s kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu nebo s ústavní stížností k Ústavnímu soudu.

Spojte se s námi