Petr Toman

Partner, Daňové poradenství

KPMG Česká republika

Petr je zodpovědný za poskytování komplexních služeb v oblasti DPH a cel a dalších nepřímých daní v České republice. Zároveň je odpovědný za oblast poradenství při daňových kontrolách a v soudních sporech se správci daně. Petr má také zkušenosti jak s přípravou daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob a k DPH, tak s daňovým plánování v těchto oblastech. Je také odpovědný za komplexní daňové poradenství společnostem v oblasti nemovitosti a výstavby. Jeho klienty jsou jak výrobní a obchodní společnosti, tak finanční instituce.

  • Daňové poradenství
  • Převodní ceny
  • Spory
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, obor Finance, 1998

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2003

  • Registrovaný daňový poradce Komory daňových poradců České republiky, 2000

  • viceprezident Komory daňových poradců České republiky