Jana Fuksová

Director, Legal

KPMG Česká republika

Janinou hlavní specializací je daňové právo, především komplexní daňové poradenství pro finanční sektor a problematika daňových sporů. V rámci poradenství pro finanční instituce se Jana věnuje nejen problematice daně z příjmů právnických osob, ale rovněž vybraným otázkám DPH, mezinárodním daňovým aspektům a souvisejícím procesním otázkám zejména pro banky, pojišťovny a investiční fondy. Dále se zaměřuje na daňové právo procesní, poradenství v daňových sporech a zastupování klientů v rámci daňových kontrol, odvolacích řízení i návazných soudních řízení před krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem.

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

  • je členkou komory Daňových poradců