Investiční pobídky, dotace a odpočty

Investiční pobídky, dotace a odpočty

Pobídky a dotace jsou pro vaši firmu příležitost. Podpora směřuje do zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických služeb.

Investiční pobídky a dotace jsou příležitost pro vaši firmu.

Investiční pobídky, dotace a odpočty

Investiční pobídky mohou získat nově vzniklé i existující společnosti, čeští i zahraniční investoři. Je možné je čerpat až po dobu pěti let a výrobní firmy je mohou využít k uplatnění úplné či částečné slevy na daň z příjmů. Ve vybraných regionech jsou k dispozici granty na tvorbu pracovních míst a rekvalifikace. Pro velké strategické investice je tu navíc finanční podpora na pořízení majetku.

Firmy mohou dále čerpat dotace z fondů Evropské unie, například na zavádění inovovaných výrobků do výroby, výstavbu vývojových center nebo energetické úspory. Dotací je celá řada a vyhlašují se průběžně. Většina je ale k dispozici pouze po omezenou dobu.

Spojte se s námi