Jan Linhart

Partner, Daňové poradenství

KPMG Česká republika

Jan Linhart je v KPMG Česká republika vedoucím služeb týkajících se daně z příjmu právnických osob. Tyto služby zahrnují mimo jiné poradenství v oblasti investičních pobídek, dotací z fondů EU, jiné státní podpory a převodních cen. V současné době zodpovídá především za zakázky pro velké nadnárodní průmyslové a obchodní společnosti. Podílel se na řadě projektů due diligence. Rovněž má na starosti služby pro automobilový průmysl a Korean Desk v České republice.

  • Automobilový průmysl
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 1998

  • Registrovaný daňový poradce Komory daňových poradců České republiky, 1998

  • Člen řídícího výboru sdružení pro zahraniční investice – AFI