Jan Linhart

Partner, Daňové poradenství

KPMG Česká republika

Jan Linhart v KPMG Česká republika zodpovídá za oblast převodních cen a daně z příjmů právnických osob. To zahrnuje i poradenství v oblasti investičních pobídek a odpočtu na výzkum a vývoj. Je country leaderem pro oblast Global Compliance Management Services. V současné době řídí především zakázky pro velké nadnárodní průmyslové a obchodní společnosti. Má také na starosti služby pro automobilový průmysl.

  • Automobilový průmysl
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 1998

  • Registrovaný daňový poradce Komory daňových poradců České republiky, 1998

  • Člen řídícího výboru sdružení pro zahraniční investice – AFI