Zdanění fyzických osob a imigrační služby

Zdanění fyzických osob a imigrační služby

Pomáháme řešit daňové otázky související se zaměstnáváním.

Pomáháme řešit daňové otázky související se zaměstnáváním.

Zdanění fyzických osob a imigrační služby

Poskytujeme poradenství v oblasti daně z příjmů fyzických osob
i sociálního a zdravotního pojištění včetně benefitů, systémů odměňování a mzdové agendy. Pomáháme vám se zorientovat
v tuzemských i zahraničních pravidlech daně z příjmů fyzických osob
a sociálního a zdravotního pojištění. Pomůžeme vám nastavit vhodnou strukturu z daňového hlediska a z pohledu sociálního a zdravotního pojištění. Zaměříme se i na mezinárodní aspekty daní a sociálního pojištění.

Nabízíme asistenci při přípravě a implementaci krátkodobých
i dlouhodobých plánů odměňování včetně zdanění zaměstnaneckých akcií (stock option plans) a programů odměňování vedoucích pracovníků. Pomůžeme vám připravit globální programy pro vysílání zaměstnanců včetně interních směrnic určujících pravidla odměňování za práci v zahraničí. Pro zaměstnance pracující v zahraničí připravíme daňová přiznání jak v domácí, tak v hostitelské zemi.

Individuálním klientům poskytujeme služby osobního daňového plánování včetně implementace vhodných daňových struktur.

Nabízíme také podporu při získávání pracovních povolení a povolení
k pobytu pro zahraniční zaměstnance v České republice. Zajistíme vstupní a pobytové formality pro vyslané zaměstnance z EU nebo třetích zemí a umožníme jim pracovat v České republice v souladu
s platnými požadavky imigrační legislativy. Osoby vysílané do zahraničí mohou využít podporu a služby naší mezinárodní sítě, ať už se chystají do jakékoli lokality.

Spojte se s námi