Daň z příjmů tvoří významnou součást daňového zatížení firem. Ačkoliv je česká sazba daně z příjmů právnických osob relativně nízká, konečnou výši zdanění ovlivňuje řada dalších faktorů. V důsledku častých změn legislativy a stále důkladnější kontroly finančních úřadů může být konečná daň včetně případných sankcí mnohem vyšší, než očekáváte.

Náš tým

Náš daňový tým se skládá ze skupin zaměřených na konkrétní obory podnikání. Disponujeme konzultanty, kteří se specializují například na služby pro finanční instituce, realitní společnosti, výrobní podniky nebo subjekty působící v energetice.

Naše služby

•Analyzujeme daňové zatížení celé vaší společnosti

nebo vybraných oblastí.

•Zpracujeme daňové přiznání právnických osob a  další potřebná hlášení na finanční úřad. Při jejich  přípravě používáme vlastní osvědčenou metodologii  a unikátní softwarové řešení.

•Provedeme výpočet daňové povinnosti pro účely  účetní závěrky včetně výpočtu odložené daně.

•Vymyslíme daňové finanční struktury, které  odpovídají vašim požadavkům, včetně posouzení  tzv. nízké kapitalizace.

•Vytvoříme, navrhneme a zkontrolujeme interní  daňové směrnice.

•Prověříme daňové a účetní procesy
z hlediska jejich efektivity.

•Poskytneme komplexní účetní, daňové i právní  poradenství při založení či likvidaci společnosti.

•Upozorníme vás na klíčové daňové důsledky při restrukturalizaci podnikání.

•Posoudíme aspekty tzv. stálé provozovny v České  republice a v zahraničí.

•Budeme vám nápomocni při daňových kontrolách,  případně následných soudních sporech.

•Analyzujeme vliv rozhodnutí českých i evropských  soudů na provoz vaší společnosti.

•Uspořádáme workshopy a školení na vybraná témata.

Poskytneme vám průběžné telefonické poradenství na naší daňové Iince