Přesunutí výroby do České republiky může pro investory také znamenat nový impuls pro podnikání. Často se mezi tuzemskými výhodami zmiňuje vysoký potenciál pro inovace, rozvinuté vysoké školství a státní pobídky pro oblast výzkumu a vývoje.