Tomáš Kroupa

Partner, Daňové služby

KPMG Česká republika

Tomáš se specializuje na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob, zejména pro průmyslové společnosti. Dále se věnuje problematice investičních pobídek pro výrobní podniky. Má také celou řadu zkušeností v oblasti daně z přidané hodnoty a s poradenstvím spojeným s restrukturalizacemi společností. Tomáš zodpovídá rovněž za služby pro korejské klienty.

  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor komerční právo, 2002

  • Erasmus Universiteit Rotterdam, CEMS program, 2001

  • Registrovaný daňový poradce Komory daňových poradců České republiky, 2004