Daniel Szmaragowski

Partner, Daňové služby

KPMG Česká republika

Daniel má přes patnáct let zkušeností jako daňový poradce v oblasti daně z příjmů právnických osob. Víc než polovinu své kariéry se věnuje problematice převodních cen a souvisejícím mezinárodním daňovým otázkám. Má bohaté zkušenosti s jednáním se státními orgány včetně zastupování klientů během kontrol převodních cen či s vyjednáváním závazných posouzení. Zabýval se rovněž strukturováním odprodejů firem (nebo jejich divizí) novým investorům či strukturováním akvizic firem a jejich následným začleňováním do nadnárodních skupin.

  • Daňové poradenství
  • Převodní ceny
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, obor Účetnictví a finanční řízení podniku, 2000

  • Přednášková činnost v ČR i zahraničí k tématu převodních cen a litigací, lektorská činnost na VŠE, publikování

  • Registrovaný daňový poradce Komory daňových poradců České republiky, 2001