Jak zefektivnit proces přípravy DPH reportů

Jak zefektivnit proces přípravy DPH reportů

Představte si, že vám příprava DPH reportů zabere méně času než nyní. Vy ho tak můžete věnovat přínosnějším činnostem.

sidelink

.

Naše služby

 • V systému nevznikají potřebná data?
 • Ze systému se exportují nesprávná data?
 • Vybrané okruhy transakcí jsou v kompetenci různých oddělení?
 • Informace o transakcích se mezi odděleními ztrácejí?
 • Chybí vám centralizovaný a přehledný systém zadávání a zpracování dokladů?
 • Máte větší množství neprověřených dodavatelů?
 • Trávíte dlouhé hodiny přípravou DPH reportů?

Tyto problémy mohou mít vážné dopady:

 • Společnost není schopna generovat DPH reporty v požadované kvalitě (či pouze s množstvím ručních zásahů):

        – zvýšené riziko sankcí ze strany správce daně.

 • Daňový režim je určen oddělením bez potřebné znalosti problematiky, což může mít za následek i zcela nesprávné posouzení dané transakce:

        – zejména v řetězových obchodech může být osvobození od DPH uplatňováno na nesprávném stupni logistického řetězce,

        – po daňové a právní stránce je složité řešit odchylky od sjednaných dodacích podmínek.

 • Okolnosti obchodní transakce jsou určeny oddělením bez potřebné znalosti problematiky:

        – nemožnost provést celní řízení,

        – okolnosti vedou k nadbytečné DPH registraci v zahraničí.

 • Zatažení společnosti do podvodného řetězce:

        – ručení za DPH neodvedenou dodavatelem,

        – zamítnutí nároku na odpočet DPH,

        – ohrožení reputace,

        – zbytečné soudní výlohy.

Řešení

K vaší situaci přistupujeme individuálně během interaktivního workshopu. Po nahlédnutí do používaných účetních programů poskytujeme okamžitou zpětnou vazbu.

 • Identifikujeme problematické oblasti v rámci systému DPH reportingu.
 • Navrhneme řešení jednotlivých problematických oblastí:

        – úpravu IT systémů,

        – změny v postupech účtování.

 • Moderujeme diskusi mezi jednotlivými odděleními o nastavení provázanosti a zjednodušení procesu.
 • Zevidujeme klíčové obchodní transakce.

Spojte se s námi