Transakce v rámci skupin nadnárodních či lokálních společností významně ovlivňují výsledky a tím i daňové povinnosti jednotlivých subjektů. Česká daňová správa proto považuje oblast převodních cen za svoji prioritu. Kontroly převodních cen jsou na základě našich aktuálních zkušeností spíše pravidlem než výjimkou. Pokud společnost oblast převodních cen podcení nebo dostatečně nezdokumentuje, bývá výsledkem obtížná a zdlouhavá obhajoba při kontrole finančního úřadu. Následkem může být doměření daně, penále a úroku z prodlení a v neposlední řadě negativní publicita. Význam převodních cen roste i v souvislosti s akčním plánem OECD známým pod názvem BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Náš tým

Umíme vás podpořit, a to nejen v případných sporech, kde je nutné včas řešit hmotněprávní i procesní argumentaci. Rádi pomůžeme už na samém počátku nastavit a implementovat obchodní modely a transakce ve skupině tak, aby správce daně později neměl důvod je zpochybňovat. Zpracujeme pro vás dokumentaci převodních cen či jménem společnosti podáme na finanční úřad žádost o jejich závazné posouzení. Při návazných jednáních se správcem daně vás podpoří naši odborníci s dlouholetými zkušenostmi, a to nejen v lokálních sporech, ale i v přeshraničních arbitrážích.

Naše služby

•Připravíme kompletní dokumentaci převodních cen  založenou na lokálních i mezinárodních  doporučeních a dlouholetých zkušenostech              s  přístupem správce daně. Můžeme také aktualizovat  předchozí dokumentace nebo lokalizovat centrálně  zpracované dokumentace.

•Vytvoříme srovnávací analýzy (tzv. benchmarky)  pro zjištění tržně obvyklých hodnot ziskových  ukazatelů, licenčních poplatků či úrokových sazeb  (včetně cash poolingu) a garancí.

•Pomůžeme nastavit a implementovat obchodní  modely a ocenit transakce již od jejich počátku.  Minimalizujeme tak riziko jejich zpochybnění  správcem daně.

•Zpracujeme a podáme žádost o závazné posouzení  převodních cen (tzv. APA), a to jak unilaterální,      tak bilaterální.

•Vyhotovíme odborná stanoviska pro interní  rozhodování managementu (např. posoudíme rizika  vyplývající ze současného nebo zamýšleného  nastavení převodních cen) a také pro účely auditu.

•Podpoříme vás v jakékoliv fázi daňové kontroly,  můžete se spolehnout na naše dlouholeté  zkušenosti v hmotněprávní i procesní oblasti včetně  zkušeností z mezinárodních arbitráží.

•Poradíme vám v oblasti skupinových  restrukturalizací a převodů aktiv nebo aktivit  (problematika tzv. exit charge) nebo s alokací  nákladů a výnosů na stálé provozovny.