Chương trình đào tạo IFRS dành cho cán bộ UBCKNN, HNX, HSX & TTLKCK

Tp Hồ Chí Minh — Ngày 30/09/2021 và 1/10/2021, KPMG Việt Nam phối hợp với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức “Chương trình đào tạo IFRS dành cho cán bộ UBCKNN, HNX, HSX & TTLKCK” nhằm giúp các cán bộ nắm rõ hơn về quá trình chuyển đổi từ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và sự khác nhau giữa hai chuẩn mực này. Chương trình được thực hiện bởi các chuyên gia đầu ngành của KPMG trong lĩnh vực IFRS.

Phát ngôn khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tại UBCKNN chia sẻ:

“Với sự hỗ trợ của KPMG, đây là chương trình đầu tiên của UBCKNN thực hiện đào tạo về IFRS cho cán bộ được thực hiện trong năm 2021. Tôi hi vọng rằng trong tương lai, những chương trình tương tự như chương trình này sẽ tiếp tục được tổ chức để hỗ trợ Ủy ban trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ, không chỉ của Ủy ban mà còn của các Sở, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, trong công tác thẩm định niêm yết cũng như giám sát các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường. Sau chương trình này, tôi cũng hy vọng những hoạt động tiếp theo sẽ giúp nâng cao kiến thức về IFRS không chỉ cho UBCKNN nói riêng mà còn các doanh nghiệp và toàn bộ Việt Nam nói chung.”

VAS là tiêu chuẩn hiện hành về thực hiện và áp dụng kế toán ở Việt Nam. Ban hành từ năm 2001 đến 2005, VAS chủ yếu dựa trên các phiên bản cũ của Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) và được hiệu chỉnh để phù hợp với tình hình nền kinh tế Việt Nam.

IFRS là một bộ tiêu chuẩn về báo cáo tài chính được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu. Các chuẩn mực và diễn giải được lập và duy trì bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) và Ủy ban Giải trình IFRS (IFRIC).

Trong hơn hai thập kỉ từ khi ra đời, IFRS liên tục được cập nhật và được công nhận là bộ chuẩn mực kế toán tiêu chuẩn tại nhiều thị trường lớn và sau đó là toàn thế giới. Hiện nay, 144/166 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang áp dụng IFRS bắt buộc, 13 quốc gia cho phép lựa chọn hoặc chỉ áp dụng đối với một số ngành, và chỉ có 9 quốc gia áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán riêng, trong đó có Việt Nam. IFRS giúp nâng cao tính minh bạch và khả năng so sánh với nhau của báo cáo tài chính, mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích đa dạng giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam. Từ 2022 – 2025, các doanh nghiệp được tạo điều kiện để áp dụng IFRS tự nguyện. Sau đó là giai đoạn bắt buộc lập báo cáo tài chính hợp nhất IFRS đối với các đối tượng bao gồm Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn hoặc có các khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế, Công ty mẹ là công ty niêm yết, Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết. Để đáp ứng thời hạn này, các doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ về công tác kế toán và lập báo cáo mà còn về hệ thống - quy trình, nghiệp vụ và nguồn nhân lực để sẵn sàng công bố báo cáo tài chính theo IFRS đầu tiên cuối tài khóa 2025.

Việc chuyển đổi từ VAS sang IFRS sẽ có tác động lớn đến hoạt động kế toán tại Việt Nam và thúc đẩy sự hội nhập sâu hơn của thị trường tài chính Việt Nam vào thị trường tài chính khu vực và toàn cầu.

Trong Chương trình đào tạo IFRS dành cho cán bộ UBCKNN, HNX, HSX & TTLKCK, các chuyên gia KPMG chia sẻ tổng quan về IFRS cũng như các tác động đối với doanh nghiệp khi áp dụng chuẩn mực này. Đồng thời các chuyên gia IFRS của KPMG cũng trình bày chuyên sâu về một số chủ đề trong IFRS như Doanh thu, Công cụ Tài chính, Giá trị hợp lý và Tổn thất tài sản, giúp các cán bộ tự tin công tác quản lý và giám sát trong tương lai.

Là một đơn vị tư vấn, KPMG luôn mong muốn được đồng hành cùng Chính phủ, các bộ-ban-ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi và phát triển nền kinh tế Việt Nam. KPMG tự tin có thể hỗ trợ các khách hàng ở Việt Nam và nước ngoài trong việc áp dụng IFRS bằng nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với từng ngành nghề, đặc điểm doanh nghiệp và từng giai đoạn trong hành trình chuyển đổi của doanh nghiệp. 

Thông tin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Thu Tâm
Chức vụ:
Trưởng phòng Truyền thông & Marketing – KPMG Việt Nam
Số điện thoại: 0918646227
Email: tnguyen52@kpmg.com.vn

Kết nối cùng chúng tôi

Hình sự kiện

event 1
event 3
event 5
event 2
event 4
event 6