Sự tự tin của lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu trở lại mức trước đại dịch

Với hàng loạt kế hoạch mua bán và sáp nhập quyết liệt để nắm bắt cơ hội thị trường.

Với hàng loạt kế hoạch mua bán và sáp nhập quyết liệt để nắm bắt cơ hội thị trường.

  • 8/10 Giám đốc điều hành trên toàn cầu cho biết họ sẵn sàng tiến hành các thương vụ mua bán và sáp nhập trong 3 năm tới
  • Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng các chính phủ cần có động thái kích thích để đạt được các mục tiêu net zero
  • 3/4 Giám đốc điều hành tin rằng áp lực lên công quỹ trong thời kỳ đại dịch đã làm tăng tính cấp thiết của hợp tác đa phương trong hệ thống thuế toàn cầu

Việt Nam, 14 tháng 9, 2021 — Giám đốc điều hành (CEO) của các doanh nghiệp lớn nhất thế giới ngày càng lạc quan về triển vọng của doanh nghiệp mình. Mặc dù biến thể Delta làm chậm quá trình "trở lại bình thường", sự tự tin của họ vào nền kinh tế toàn cầu đã trở lại mức cao chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bùng nổ. Báo cáo KPMG 2021 CEO Outlook, dựa trên câu trả lời từ hơn 1.300 CEO trên toàn cầu về chiến lược và triển vọng cho doanh nghiệp của họ trong 3 năm, cho thấy 60% các nhà lãnh đạo tự tin về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong 3 năm tới (tăng từ 42% ở khảo sát ngắn Quý 1/2021).

Triển vọng về một nền kinh tế toàn cầu mạnh mẽ hơn đang tạo động lực cho các CEO đầu tư vào việc mở rộng và chuyển đổi kinh doanh. 69% nhà điều hành cấp cao lựa chọn các phương pháp liên doanh, mua bán & sáp nhập (M&A) và liên minh chiến lược làm chính sách chính để tăng trưởng cho doanh nghiệp của họ. Đa số (87%) các nhà lãnh đạo toàn cầu nói rằng họ đang tìm cách thực hiện các thương vụ M&A trong 3 năm tới để giúp phát triển và chuyển đổi doanh nghiệp của mình.

Cuộc khảo sát cho thấy 30% CEO có kế hoạch đầu tư hơn 10% doanh thu của họ cho các giải pháp và chương trình phát triển bền vững trong 3 năm tới.


Bất chấp những bất ổn liên tục xung quanh đại dịch, các CEO ngày càng tin tưởng rằng nền kinh tế toàn cầu đang hồi phục nhanh. Sự tự tin này đang củng cố lập trường tăng trưởng mạnh mẽ của họ. Tuy những chiến lược tăng trưởng thông qua việc liên doanh, mua bán & sáp nhập và liên minh chiến lược được ưu tiên, các CEO cũng đang tìm cách phát triển nội tại doanh nghiệp và liên tục đánh giá tương lai của ngành lao động để đảm bảo họ có thể thu hút được những nhân tài hàng đầu.

Một điều tích cực nảy sinh từ 18 tháng đại dịch này là các CEO đang ngày càng đặt ESG vào trọng tâm của chiến lược phục hồi và tăng trưởng dài hạn. Các cuộc khủng hoảng về khí hậu và xã hội đang diễn ra cho thấy rõ rằng chúng ta cần phải thay đổi cách thức hiện tại của mình và hợp tác cùng nhau. Tôi có niềm tin vào một tương lai tốt đẹp vì các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang dần nhận ra rằng họ cần phải là động lực của những thay đổi tích cực, hỗ trợ các giải pháp để giải quyết các mối nguy hiểm về môi trường, cũng như các thách thức xã hội liên quan đến giới tính, chủng tộc, bình đẳng và sự cơ động xã hội.

Ông Bill Thomas
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành KPMG Global

Những nhân tố chính

Đạt mục tiêu net zero với sự giúp đỡ từ chính phủ

Trong số nhiều thách thức về kinh tế - xã hội, xã hội - môi trường mà thế giới đang phải đối mặt, các bên liên quan đang gây áp lực to lớn lên các doanh nghiệp trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và tạo tác động tích cực cho xã hội. Do đó, hơn một phần tư (27%) các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lo ngại rằng việc không đáp ứng được các kỳ vọng về biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến việc các thị trường sẽ không đầu tư vào hoạt động kinh doanh của họ. Hơn một nửa (58%) CEO cho biết họ phải đối mặt với yêu cầu ngày càng tăng từ các bên liên quan (ví dụ: nhà đầu tư, cơ quan quản lý và khách hàng) để có thêm báo cáo về các vấn đề ESG.

77% lãnh đạo trên toàn cầu tin rằng chính phủ sẽ cần phải có biện pháp kích thích để tất cả các doanh nghiệp đạt mục tiêu net zero. 75% CEO toàn cầu đã xác định COP26 là một thời điểm quan trọng để tạo động lực đẩy nhanh các giải pháp đối phó với biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu cho thấy mục đích của doanh nghiệp (corporate purpose) - những gì doanh nghiệp đại diện cho và tác động của doanh nghiệp đối với cộng đồng cũng như Trái đất - đang là động lực thúc đẩy 74% CEO đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan (khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư và cộng đồng). Điều này cho thấy một sự gia tăng (từ 64% năm 2020) số lượng các CEO tin rằng họ cần phải đưa mục đích của doanh nghiệp (corporate purpose) vào việc ra quyết định hàng ngày và mục tiêu chính của họ là tạo ra giá trị lâu dài cho các bên liên quan.

Chuyển quan tâm sang các rủi ro về hoạt động và môi trường

Khi xem xét rủi ro đối với tăng trưởng trong 3 năm, các giám đốc điều hành cấp cao đã xác định ba lĩnh vực mà họ coi là rủi ro hàng đầu: chuỗi cung ứng, an ninh mạng và biến đổi khí hậu. 56% CEO toàn cầu nói rằng chuỗi cung ứng của doanh nghiệp họ đang chịu căng thẳng gia tăng trong thời gian đại dịch.

Bảng 1: Rủi ro lớn nhất đối với tăng trưởng trong 3 năm kế tiếp

        2021 CEO Outlook (Tháng7/8 2021)                   2020 CEO Outlook pulse (Tháng 7/8 2020)      

Rủi ro đối với tăng trưởng    

Thứ hạng

Rủi ro đối với tăng trưởng    

Thứ hạng

Rủi ro an ninh mạng

#1

Rủi ro về nhân sự

#1

Rủi ro về môi trường và biến đổi khí hậu

#1

Rủi ro về chuỗi cung ứng

#2

Rủi ro về chuỗi cung ứng

#1

Rủi ro về lãnh thổ

#3

Rủi ro liên quan đến công nghệ mới

#2

Rủi ro về môi trường và biến đổi khí hậu

#4

Rủi ro về lãnh thổ

#2

Rủi ro an ninh mạng

#5

Rủi ro về vận hành

#2

Rủi ro liên quan đến công nghệ mới

#6

Thay đổi niềm tin về tương lai của ngành lao động

Hiện chỉ có 21% CEO cho biết họ đang có kế hoạch giảm quy mô, hoặc đã thu nhỏ quy mô vật chất của doanh nghiệp họ. Đây là một sự thay đổi mạnh mẽ so với tháng 8 năm 2020, khi 69% các nhà lãnh đạo toàn cầu chia sẻ họ có kế hoạch giảm kích thước văn phòng của họ ở đỉnh điểm làn sóng đại dịch đầu tiên.

Thay vào đó, hiện nay các CEO tập trung vào việc tăng tính linh hoạt cho lực lượng lao động của họ với 51% (tăng từ 14% trong cuộc khảo sát vào Quý 1/2021) đang tìm cách đầu tư vào không gian văn phòng chung. Hơn thế, 37% giám đốc điều hành toàn cầu đã triển khai mô hình làm việc linh hoạt cho nhân viên của họ, cho phép hầu hết nhân viên làm việc từ xa 2-3 ngày một tuần.

Các cải cách thuế quốc tế chưa từng có trước đây là một trọng tâm đáng kể đối với các CEO

75% CEO tin rằng áp lực lên công quỹ do ứng phó với đại dịch đã làm tăng tính cấp thiết cho hợp tác đa phương về hệ thống thuế toàn cầu. Đồng thời, 77% lãnh đạo cấp cao đồng ý rằng chế độ thuế tối thiểu toàn cầu được đề xuất là “mối quan tâm đáng kể” đối với các mục tiêu của tổ chức họ về tăng trưởng. Ngoài ra, họ lo lắng hơn về các rủi ro pháp lý và thuế so với trước khi xảy ra đại dịch (tham khảo bảng ở trên).

Nghiên cứu cho thấy 74% CEO nhận ra mối liên hệ chặt chẽ giữa lòng tin của công chúng vào doanh nghiệp của họ và cách doanh nghiệp tiếp cận thuế - liệu họ đã tiếp cận thuế một cách phù hợp với các giá trị doanh nghiệp (organizational values) chưa. Khi các doanh nghiệp hướng tới mục tiêu hồi phục và phát triển tốt hơn sau đại dịch, đa số (69%) CEO cảm thấy áp lực gia tăng trong việc thực hiện các cam kết ESG của họ, trong đó có việc báo cáo công khai và minh bạch các khoản đóng góp thuế của doanh nghiệp.

Thông tin về báo cáo CEO Outlook của KPMG

Báo cáo CEO Outlook thường niên của KPMG cung cấp thông tin sâu sắc về tầm nhìn tăng trưởng kinh tế 3 năm tới cho doanh nghiệp của hàng nghìn lãnh đạo cấp cao toàn cầu.

KPMG 2021 CEO Outlook khảo sát 1325 CEO từ các công ty có ảnh hưởng nhất thế giới về tầm nhìn 3 năm của họ xoay quanh tình hình kinh tế và kinh doanh, cũng như tác động của đại dịch COVID-19 đang diễn ra đối với tương lai của doanh nghiệp họ. Tất cả những lãnh đạo tham gia báo cáo đều đang điều hành doanh nghiệp có doanh thu hàng năm trên 500 triệu đô la Mỹ. 1/3 số công ty được khảo sát có doanh thu hàng năm trên 10 tỷ đô la Mỹ.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 29/06/2021 đến 6/8/2021, bao gồm các nhà lãnh đạo từ 11 thị trường chính (Úc, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ) và 11 lĩnh vực công nghiệp chính (quản lý tài sản, ô tô, ngân hàng, tiêu dùng và bán lẻ, năng lượng, cơ sở hạ tầng, bảo hiểm, khoa học đời sống, sản xuất, công nghệ và viễn thông).

Thông tin về KPMG Việt Nam và Campuchia

KPMG là một trong những công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam, có văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Được thành lập vào năm 1994, chúng tôi có 27 năm kinh nghiệm và mạng lưới rộng lớn với hơn 1,700 nhân viên và 50 Phó Tổng Giám đốc (Partner) tại Việt Nam và Campuchia, trong đó KPMG Việt Nam có 41 Partner và hơn 1.200 nhân viên.

KPMG hiện đang phục vụ hơn 7.900 khách hàng và tham gia vào hơn 42.000 dự án tại Việt Nam và Campuchia trong những năm qua. Cụ thể, riêng KPMG Việt Nam đã hợp tác trong hơn 34.000 dự án với hơn 6.700 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tính đến năm 2021, KPMG Việt Nam chiếm 39% thị phần kiểm toán của 50 công ty niêm yết hàng đầu Việt Nam theo giá trị vốn hóa thị trường.

Thông tin liên hệ:

Trần Thanh Tâm
Giám đốc, Trưởng khối Thị trường
KPMG Việt Nam
+84 283 821 9266
tamttran@kpmg.com.vn

Nguyễn Thị Thu Tâm
Trưởng phòng, Trưởng bộ phận Marketing & Truyền thông
KPMG Việt Nam
+84 283 821 9266
tnguyen52@kpmg.com.vn

Kết nối cùng chúng tôi