Taninaka Yasuhisa

Giám đốc, Bộ phận khách hàng Tiếng Nhật

KPMG Việt Nam