Phạm Huỳnh Ngọc Hân

Giám đốc, Công ty Luật KPMG

KPMG Việt Nam

Bà Hân có hơn 9 năm kinh nghiệm về dịch vụ pháp lý với chuyên môn về lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp, dịch vụ thương mại và doanh nghiệp. Bà Hân đã cung cấp dịch vụ pháp lý để hỗ trợ khách hàng trong nhiều thương vụ Mua bán & Sáp nhập và các giao dịch tái cấu trúc hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như bất động sản, khách sạn, bán buôn và bán lẻ hàng hóa, sản xuất, hàng tiêu dùng nhanh, và năng lượng tái tạo.

Những dịch vụ nổi bật khác của bà Hân bao gồm tư vấn về cấu trúc giao dịch, thực hiện thẩm tra pháp lý, soạn thảo và thương lượng các tài liệu giao dịch cần thiết, và hỗ trợ khách hàng đến khi hoàn tất giao dịch.

Lĩnh vực tư vấn:

  • Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp
  • Tư vấn doanh nghiệp
  • Bất động sản & Khách sạn du lịch
  • Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
  • Năng lượng tái tạo
  • Cử nhân Luật, Loại xuất sắc, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Thạc sĩ Luật về Quản trị doanh nghiệp và Quy chế tài chính, Loại xuất sắc, Đại học Warwick, Vương quốc Anh

  • Thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh