Nguyễn Thị Nhật Nguyệt

Giám đốc, Công ty Luật KPMG

KPMG Việt Nam

Bà Nguyệt là luật sư có trình độ chuyên môn cao và là đại diện sở hữu công nghiệp, phụ trách bộ phận Sở hữu Trí tuệ (“SHTT”) – Công ty Luật KPMG tại Việt Nam và Campuchia.

Trước khi làm việc tại KPMG, bà Nguyệt đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SHTT tại một công ty luật quốc tế hàng đầu về SHTT, với vai trò là người phụ trách bộ phận thực thi và giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.

Bà Nguyệt có kinh nghiệm sâu rộng trong việc tư vấn các vấn đề về SHTT và các vấn đề khác có liên quan tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Bà Nguyệt đã đại diện thành công cho nhiều công ty đa quốc gia lớn trên thế giới trong các vấn đề SHTT đa phương diện, bao gồm nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền, cạnh tranh không lành mạnh, chống hàng giả, các vi phạm trực tuyến, vi phạm tên thương mại, tranh chấp tên miền, các vấn đề nhập khẩu song song, kiểm soát biên giới, v.v.

Bà Nguyệt làm việc và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, Ngành, cơ quan chức năng các cấp để đảm bảo các quyền SHTT được thực thi cẩn trọng, đầy đủ và hiệu quả. Bà đã tham gia xử lý các vụ kiện về nhãn hiệu tại Tòa án Việt Nam. Bà cũng tham gia đàm phán với các bên liên quan khác như các nền tảng thương mại điện tử, các bên cung cấp dịch vụ trung gian khác v.v. để giải quyết các vi phạm trong lĩnh vực SHTT.

Bà Nguyệt đã được xếp hạng Gold Tier trong lĩnh vực Thực thi và Tranh tụng theo bình chọn của WTR 1000. Bà cũng đã được AsiaIP liệt kê vào danh sách các chuyên gia sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực “Thực thi, Tranh tụng, Dược phẩm và Công nghệ sinh học” trong nhiều năm.

Lĩnh vực tư vấn: Sở hữu Trí tuệ ("SHTT")

  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam

  • Cử nhân, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Cử nhân, Đại học Công nghệ Thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Luật sư Việt Nam

  • Thành viên Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, và Hiệp hội Sáng chế Châu Á Thái Bình Dương

  • Thành viên Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế