Nguyễn Thị Mai Anh

Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Thuế doanh nghiệp

KPMG Việt Nam

Bà Mai Anh đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, thuế và các dịch vụ doanh nghiệp. Bà có kiến thức kỹ thuật, hiểu biết thương mại và kinh nghiệm toàn diện thông qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế và tuân thủ cho các khách hàng bao gồm các tập đoàn lớn tại Việt Nam, các tổ chức đa quốc gia, các nhà thầu nước ngoài và các công ty niêm yết.

Bà đã lãnh đạo các đội thuế trong một số dự án thẩm định về thuế và tư vấn cơ cấu cho việc chuẩn bị M&A và IPO.

Bà cũng giúp khách hàng trình bày những luận điểm/luận cứ kỹ thuật trong quá trình thanh tra thuế và kiến nghị với cơ quan thuế, cũng như đưa ra những phán quyết về thuế có lợi cho khách hàng của mình.

Bà phụ trách các cuộc thảo luận và đào tạo kỹ thuật nội bộ cho các nhóm khách hàng. Bà cũng là giảng viên thỉnh giảng về phân tích dữ liệu trong kinh doanh và thuế tại Đại học Ngoại thương và thuế Việt Nam tại ISCA Singapore.

Chuyên ngành:

  • Hàng tiêu dùng
  • Năng lượng tái tạo
  • Truyền thông và Dịch vụ
  • Dược phẩm
  • Bán lẻ và thương mại điện tử
  • Các ngành sản xuất đa dạng