Bernard Wang

Phó Tổng Giám Đốc, Bộ phận Kiểm toán

KPMG Việt Nam